Egy fel­irat dísze­leg Jászal­só­szent­györ­gyön a nem­ré­gi­ben fel­újí­tott, de már nem isko­la­ként funk­ci­o­náló Szent Imre Iskola falán: „Hely­tör­té­neti gyűj­te­mény”. Több évti­ze­des

Tovább