Jászalsószentgyörgyön és a tér­ség­ben az utóbbi hóna­pok­ban ismét jelentő­sen növe­ke­dett a bűn­cse­lek­mé­nyek száma, köszön­hetően első­sor­ban annak, hogy a Bel­ügy­mi­nisz­té­rium Készen­léti Egy­sége már alig

Tovább