2020. március 1-jétől az építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként az építmények, építési tevékenységek tekintetében a megyei kormányhivatal jár el.
A jogszabályváltozás az eddigi járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjénél lévő általános építésügyi hatósági hatáskört a kormányhivatali szervezetbe integrálja. Így az építési vagy használatbavételi engedélyezési eljárásokat márciustól már a kormányhivatalok fogják ellátni.