A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság fontos tanácsokkal szolgál az év végi ünnephez tartozó pirotechnikai termékek jogszerű, szabályszerű használatához.

Az év végi ünnepekhez kapcsolódó, pirotechnikai termékek tárolására, forgalmazására és felhasználására vonatkozó szabályokra fontos a figyelmet felhívni.

Fontosabb tanácsaink:

Tűzijáték terméket kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól, magyar használati utasítással ellátva vásároljon!
Olvassa el a használati útmutatót, és mindig tartsa be az abban foglaltakat!
Úgy tárolja azokat, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá!
Ne szerelje szét, vagy alakítsa át a termékeket!
Ügyeljen a biztonságos indításra! Használjon szúrólángot adó gázgyújtót vagy vihargyufát.
A termékek jelentős része csak szabadtéri felhasználású, ezért beltérben soha ne működtesse azokat!
Kézben tartva ne működtessen el tűzijáték terméket, és ne hajoljon fölé!
Győződjön meg arról, hogy függőleges irányban semmilyen akadály nincs a termék útjában, és oldalirányban tartsa be a gyártó által meghatározott, a használati útmutatóban szereplő biztonsági távolságot!
A tűzijáték rakéta vezetőpálcáját soha ne szúrja be a földbe, hanem stabilan álló csőből indítsa (amely lehet akár egy üres pezsgősüveg is)! Eltört vezetőpálcás rakétát ne indítson. A kisebb telepet támassza meg oldalról téglával, esetleg egy másik teleppel.
 A környezeti tűz oltásához legyen a közelben tűzoltó készülék, de minimum egy vödör víz!
 A sérült, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket vigye vissza a vásárlás helyére!

NE FELEDJE!

A petárda birtoklása és felhasználása magánszemélyek számára TILTOTT! A szabálysértési törvény alapján az a személy, aki engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végez, vagyis a tilalom ellenére petárdát birtokol, illetve felhasznál, 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Vigyázzon arra, hogy az Ön szórakozása ne veszélyeztesse más ember és az állatok életét, testi épségét, egészségét, mások vagyonát, a természeti és az épített környezetünket!

A házi kedvenceket tartsa bezárva, mert a robbanáskor hirtelen keletkező nagy erejű fény- és hanghatások sokkszerűen érhetik a szabadban lévő állatokat!

Részletesen a polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Kormányrendelet tartamáról.

A kormányrendelet a pirotechnikai termékeket összesen 8 kategóriába sorolja, színpadi pirotechnikai termékek T1. és T2. osztálya, egyéb pirotechnikai termékek P1. és P2. osztálya és a tűzijáték termékek 1.-4. osztálya.

Felhasználás, forgalmazás egész évben

A rendelet lehetővé teszi a csekély hatóanyag-tartalmú (nagyon alacsony kockázat és elhanyagolható zajszint), emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejében történő használatra szánt 1. pirotechnikai osztályba (régen: játékos vagy I. osztály), illetve az alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel járó, a szabadban lévő behatárolt területen történő használatra szánt 2. pirotechnikai osztályba (régen: kis vagy II. osztály) tartozó termékek szabad forgalmazását és felhasználását. A forgalmazáshoz ezen termékek esetében hatósági engedély, vagy a hatóság által tudomásul vett és jóváhagyott bejelentés szükséges.

Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 14. életévüket betöltött személyek, míg a 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 16. életévüket betöltött személyek egész évben – így az év végi időszakban is – engedély nélkül megvásárolhatják és használhatják.

  1. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket, 16. életévét be nem töltött személy szintén csak nagykorú felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

Felhasználás, forgalmazás év végén

Az év végi ünnepkör speciális szabályai csak az 1., 2. és 3. osztályba sorolt tűzijáték termékeket érinti.

Az év végi ünnepkörhöz kapcsolódó speciális forgalmazásra vonatkozó szabály szerint az a rendőrség által kiadott érvényes engedély birtokában a 1.-3. osztályba tartozó tűzijáték termékek – az engedélyben meghatározott időszakban és helyszínen – ideiglenes tárolóhelyen (konténerben) is tárolhatók és forgalmazhatók december 28. és december 31. között.

A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket nagykorú személyek december 28. és december 31. között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasításnak megfelelően december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig felhasználhatják. A professzionális céllal készített 4. pirotechnikai osztályba tartozó, nagy hatóanyag-tartalmú tűzijáték termékeket természetesen ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg érvényes felhasználási engedély birtokában.

Felhasználásra vonatkozó korlátozások:

  • Közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi jogi személy által használt helyiségben, védett természeti területen, valamint rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen a termékek ez idő alatt is – év végi ünnepkör – csak pirotechnikus jelenlétében és irányításával használható fel.
  • Tömegközlekedési eszközön a termékek nem használhatók fel, és csak zárt csomagolásban szállíthatók.

A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

A legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz. Ezen információk ismeretében – a rendeltetésszerű felhasználás során – biztosítható, hogy pirotechnikai tevékenysége ne sértse, illetve ne veszélyeztesse más ember és az állatok életét, testi épségét, egészségét, mások vagyonát, a természeti és az épített környezetünket.

Tárolásra vonatkozó szabályok

  1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket magánszemély egy időben és helyen összesen 1 -1 kg nettó tömegig tárolhat, míg a csak év végén megvásárolható tűzijáték termékekből egy időben és helyen összesen 3 kg nettó tömeg tárolható.

A tárolás feltételeit a rendelet részletesen szabályozza. A magánszemélyek által szabadon felhasználható pirotechnikai termékek tárolására vonatkozó legfontosabb szabályok:

lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektől elzártan kell tartani;
el nem zárt pirotechnikai terméket felügyelet nélkül hagyni tilos;
más tűzveszélyes anyagokkal (pl.: üzemanyag, hígító) együtt nem tárolhatók;
tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni nem szabad;
a pirotechnikai termék károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől és akaratlan gyújtástól védve tárolandó;
elnedvesedett és utána kiszáradt, illetve valamilyen okból sérült burkolatú terméket, valamint olyan pirotechnikai terméket, amelyen szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől el kell különíteni;
a hibás terméket felhasználni tilos, a vásárlás helyére, vagy a forgalmazó által megadott helyre vissza kell vinni;
a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket szétszerelni nem szabad;
egy lakóegységen (pl.: lakás, családi ház) belül összesen csak az egy magánszemély által birtokolható mennyiségű pirotechnikai termék tárolható (1-2. pirotechnikai osztályba tartozó termékek esetén 1 kg nettó tömegig, év végén a 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek esetén 3 kg nettó tömegig),
a közvetlen, kézi gyújtással szerelt termék csak a gyújtóhelyet borító védősapkával mozgatható, és az akaratlan gyújtástól védve szállítható.

Magyarországon magánszemélyeknek tilos petárdát birtokolni, illetőleg felhasználni!