Jászkisér Város Képviselő-testülete is csatlakozott az Emberi erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez.

A város területén állandó lakhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók tanulmányait 2013. évben 300 000 Ft-tal támogatja a Képviselő-testület.

A támogatást pályázat útján lehet elnyerni, amit majd a Szociális Bizottság bírál el.

A támogatás mértéke havi 1.500.-Ft.