“1912. évi augusztus hó 3.-án reggel 7 órakor a villám kétszer egymásután a toronyba ütött, amitől a toronytető szerkezete meggyulladt és teljesen leégett. A torony keresztje a gömbbel együtt a templomtest tetőszerkezetére esett, azt betörte, de egyébként semmi baj sem történt.

Ugyanezen alkalommal a harangok is megrongálódtak nem annyira a villámütéstől, mint inkább attól hogy az átmelegedett harangokat az oltás alkalmával vízzel összeöntözték.

A torony megmentésére a tűzoltó felszerelés tökéletlen volta miatt gondolni sem lehetett. Az egyházvédnökség elhatározta, hogy a tornyot újból felépíti, de a munkálatokat csak az 1913. évi április hó 16.-án adta vállalatba és pedig Ring Gyula hatvani építésznek, aki az összes munkálatokat 20.687 korona és 76 fillérért el is vállalta.

A harangokat az egyházvédnökség ugyanezen évben rendelte meg Seltenhofer Frigyes fiai soproni haranggyáros cégtől. A lélekváltság harangokat Hebrony Kálmán helybeli plébános a saját költségén csináltatta.” – olvasható az 1913. június 26.-án délután 5 órakor kelt iraton, melyet a kereszt belsejében elhelyezett időkapszulában találtak a kereszt levételét követően.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete döntött ugyanis arról, hogy a templom tetején ferdén álló keresztet felújíttatja. A kereszt levételére december 4.-én került sor.

Forrás: jaszfenyszaru.hu