A járási földhivatalok munkatársai május 20-ától megkezdik a külterületi mezőgazdasági területek határszemle keretében történő ellenőrzését. Július 1-ét követően az ellenőrzés kiterjed a parlagfű elleni hatósági védekezés ellenőrzésére is.

A határszemle során ellenőrzik a hasznosítási, továbbá az ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését,az ingatlanok természetes állapota és ingatlan-nyilvántartás tartalmának egyezőségét, különös tekintettel a művelési ág változás bejelentésének megtörténtére. Felderítik továbbá az engedély nélküli más célra hasznosított területeket, felmérik az újrahasznosítást igénylő, arra alkalmas területeket.

Szabálytalanságok esetén hivatalból eljárást indítanak, illetve folytatnak le, illetve a hatáskörükbe nem tartozó jogszabálysértések észlelése esetén megkeresik az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot.

A Jászságban Alattyány, Jászfényszaru és Pusztamonostor települések érintettek a helyszíni ellenőrzésekben.