A korabeli dokumentumok szerint Jászberény a Jászkunság édesanyja is volt – tudhatták meg azok, akik kilátogattak május 6-án a Zagyva-part sétányra, ahol Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató nyitotta meg a “270 éves a Jászkun Redemptio” című szabadtéri kiállítást.
Megnyitójában hangsúlyozta a redemptio múltbéli és jelenkori fontosságát, mely napjainkban leglátványosabban a jász és kun viselet újraéledésében nyilvánul meg.

k4

A kiállításmegnyitót megelőzően tartották meg a II. Megyei Jászkun Emlékülést, melyen Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke mondott köszöntőt, majd az egybegyűlteknek tolmácsolta Fazekas Sándor miniszter úr üdvözletét.

A Nemzeti Jászkun Emléknap a délután folyamán hálaadó Istentisztelettel folytatódott a Nagyboldogasszony Főtemplomban, melyet emlékünnepség követett a Déryné Rendezvényház dísztermében.

Az emlékünnepség az ünnepélyes zászló behozatallal vette kezdetét, majd elhangzott a Jász himnusz és a Kun miatyánk.

A megjelenteket dr. Szabó Tamás Jászberény város polgármestere, mint a rendezvény házigazdája köszöntötte.
Nagy megtiszteltetés egy közösséget képviselni bármely szinten, bármely módon, főleg azokon az alkalmakon, amelyek kifejezetten ünnepélyesek, magasztosak, amelyek valamilyen módon a közösség múltjából eredeznek – mondta a polgármester úr.

Ezt követően Borbás Ferenc regnáló Jászkapitány üdvözölte a szabad jászok és kunok leszármazottait, és minden becsületes gyüttmentet. Kérte a jelenlévőket, hogy vigyék haza a mai napon kapott szellemi töltetet és adják át gyermekeiknek, fiataljaiknak, mert ők lesznek, akik tovább viszik őseink erejét és tartását.

Pócs János a Jászság országgyűlési képviselője megköszönte dr. Szabó Tamás munkáját, melynek köszönhetően a parlament egyhangúlag a Redemptio Emléknapjává nyilvánította május 6-át.
Ötéves parlamenti munkám legmegtisztelőbb és legmeghatóbb eseménye volt ez – mondta a képviselő úr.

k5

Fábián József Jászkun Főkapitány abban fogalmazta meg az ünnepség üzenetét, hogy ha alakítani akarjuk saját és gyermekeink jövőjét, és van identitástudatunk és akarjuk is, hogy az erősödjön, akkor mindent meg kell tennünk, hogy őseink tette éljen és örök időkre kihasson.

A Borbás Ferenc regnáló Jászkapitány által összeállított történelmi színdarab után következett a Jászkunság Hagyományőrzéséért díjak átadása azon személyeknek, akik a jászkunság éltében kiemelkedő munkát végeztek.

A Kiskunkapitányok Bánkiné dr. Molnár Erzsébet történész-levéltáros, nyugalmazott múzeumigazgatónak ítélték a díjat, amelyet Fábián József Jászkun Főkapitány adott át.

k1

A Nagykunkapitányok által odaítélt díjat Györfi Sándor szobrászművész, a kun hagyományok tudatos újjáélesztője és ápolója kapta.

k2

A Jászkapitányok Tajti Erzsébet viseletkészítőt javasolták a díjra.

k3

A díjak átadása után következett az ez év tavaszán Kunszentmártonban megválasztott Jászkun Főkapitány ünnepélyes beiktatása, Borbás Ferenc személyében.

A ceremóniát Fábián József Jászkun Főkapitány elmúlt három évben végzett munkájáról szóló beszámolója nyitott meg, majd a Főkapitány munkáját Ézsiás István méltatta.

Az Emléknapi rendezvénysorozat zárásaként a jászkun települések képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit a Jász Emlékműnél, majd Jászkun örömzene címmel népzenei koncerten vehetek részt.

Képek Facebook oldalunkon.