Jászberény Városi Önkormányzat a Környezet és Energia Operatív Program 100%-os finanszírozása keretében (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0003) valósíthatja meg a város közvilágításának átalakítását, korszerűsítését.
Jászberény Város közvilágításának költségei évről-évre nagyobb terhet rónak a költségvetésre, ezért a város közigazgatási területének teljes közvilágítási hálózatát felülvizsgáltatta, korszerűsítési, illetve energiahatékonysági koncepciót készíttetett.

A meglévő, és jelenleg üzemelő lámpatestek, a főbb közlekedési utak mellett, valamint lakótelepi részeken, NNa lámpatestek, míg a kisebb forgalmú és alárendeltebb közlekedési utak mentén, többnyire kompakt fénycsöves fényforrással üzemelő lámpatestek vannak. A korszerűsítéssel érintett területeken a jelenleg 2.789 db világítótest 194,97 kW beépített teljesítménnyel üzemel, melynek éves szinten 778.495,25 kWh a fogyasztása. A korszerűsítést követően 2.789 db világítótest beépített teljesítménye 107,60 kW lesz, ami 348.844,452 kWh és 44,81% fogyasztás megtakarítást eredményez.
A pályázati követelményeken túl, minden egyes helyszín az MSZ EN 13201 útvilágítási szabvány útmutatója alapján besorolásra került és elkészült a világítástechnikai méretezése is, így biztosítva az elérhető legjobb megvilágítást a meghatározott helyszín adottságainak és az útkategóriájának megfelelően, az alulvilágított és az indokolatlanul túlvilágított helyszíneken is.

A korszerűsítés nemcsak az energiafogyasztás, és az ezzel összefüggő üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését eredményezi (326,10 t/év), hanem az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások csökkentését is. Ennek mértékét két tényező befolyásolja: a meghibásodások gyakorisága, valamint a tényleges piaci versenyképesség a lámpatestek üzemeltetésének versenypiaci helyzete.
A meghibásodások gyakoriságának csökkentése a fényforrások csökkentésére a fényforrások hosszú élettartama (a fényforrás kezdeti fényárama 100 000 üzemórát követően csökken a 75%-ára), és az elektronikus tápegység üzembiztossága adja.
A jelenlegi üzemeltetési gyakorlatban a lámpatestek kondenzátorainak meghibásodását az üzemeltető a kondenzátor eltávolításával orvosolja, ami jelentősen megnöveli a lámpatest felvett teljesítményét, így a fogyasztását is.
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése nem csak település szinten, hanem az egész világon kitűzött cél, azonban mikro szinten szükséges azért tenni, hogy a globális cél megvalósulhasson.
A tényleges piaci versenyképesség abban nyilvánul meg, hogy a korszerűsített világítótestek tulajdonosa az önkormányzat lesz, így az üzemeltető kiválasztásában maga dönthet, és nem terheli a berendezéseket bérleti díj sem.

A projekt alapvető célja, hogy a közvilágítás gazdaságilag hatékonyabbá és korszerűbbé váljon Jászberényben. A beruházás, mint jellemzően az infrastrukturális fejlesztések tehát nagyszámú közvetett gazdasági, társadalmi hatással jár. A hatások közül – a többnyire alkalmazandó LED fényforrással üzemelő világítótesteknek köszönhetően – az energia megtakarítás és az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkenése emelendő ki.