2012 októberében Alattyánon is megkezdődtek a „REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi Kistérségében lévő 31 település felhagyott és bezárt kommunális szilárd hulladéklerakójának rekultivációja” projekt kivitelezési munkálatai.

Az 1,521 hektáron elterülő Alattyán Települési Szilárd Hulladéklerakó 1989 óta, 11 éven keresztül, kommunális szemétlerakó telepként működött. A hulladéklerakás agyaggödörben történt, amely lassan feltöltődött. A geodéziai felmérés 18.000 m3-re becsülte az ide hordott hulladék mennyiségét. A telep 2000-ben bezárásra került, azóta hivatalosan bezárt minősítésű lerakó.

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2010 októberében megnyerte a jászsági és dél-hevesi kistérségben lévő 31 település felhagyott szilárd hulladéklerakó rekultivációjának megvalósítására irányuló pályázatot és így az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében megindulhattak a rekultivációs munkálatok az Európai Unió Támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával.

A rekultiváció a sérült vagy elpusztult természeti környezet eredeti állapotának visszaállítása. Ez a folyamat olyan technikai, biológiai, agronómiai eljárások összességével történik, aminek következményeként a természeti és emberi tevékenység károsító hatásai miatt szennyezett és terméketlenné vált földterületek alkalmassá válnak mezőgazdasági vagy más, egyéb módon történő újrahasznosításra.

Alattyánon a projekt megvalósításának célja a közel 8.200 m2 felületen lerakott hulladéktömegből a további szennyezés-kimosódás megakadályozása, a talajerózió elleni védelem kialakítása és a tájbaillesztés megvalósítása.
Alattyánon helyben történő rekultiváció valósul meg.

A rekultivációs munkák menete
A kivitelező a rekultivációs munkákat tavaly októberben kezdhette meg a munkaterület átvételével, a kiviteli tervek elfogadása és a megfelelő engedélyek beszerzése után.
A munkák első fázisában a helyszíni előkészítő munkák elvégzése történt meg: a gaztalanítás, fertőtlenítés, rágcsálóirtási munkák, a terület előkészítése.

A helyben történő rekultiváció esetén a munkálatok második fázisában a kivitelező a rekultivációs rétegrendet alakította ki, ami a lerakott hulladék “szivárgásmentes becsomagolását”, a zárórétegek kialakítását jelenti. Eddig megtörtént a hulladék áthalmozása és tömörítése, a terv szerinti kubatúra (hulladéktest) és rekultivációs rétegrend részleges kialakítása. Jelenleg, amennyiben az időjárás engedi, a kivitelező a záró szigetelőréteg kialakítását végzi.

A munkálatok harmadik fázisában a befejező munkálatok zajlanak. Ekkor történik a növénytelepítés, a tereprendezés és a monitoring kutak építése, s természetesen megoldják a lerakóra hulló csapadékvizek biztonságos elvezetését is. Az így helyreállított területet tíz éven keresztül folyamatosan figyelni kell – monitoring –, hogy ellenőrizzék a talajvíz szennyezettségének alakulását.
A rekultivációs munkák a műszaki átadás-átvétel folyamatával fejeződnek be a jelenlegi ütemtervek szerint várhatóan 2013 márciusában.

A rekultiváció várható eredménye
A rekultivációval megszűnik a lerakó jelentette környezeti kockázat, elhárul a felszín alatti és feletti vizek további szennyeződésének közvetlen veszélye, javul a levegőminőség, megszűnik az esetlegesen érzékelhető szaghatás, gazdagodik a természeti környezet, a környék növény és állatvilága új birtokba vehető területet talál magának, szélesedik a biotóp hálózat és a biodiverzitás is növekszik. A beruházás javítja a város tájképét, ezáltal hozzájárul a lakosság tiszta környezethez való jogának kiteljesedéséhez, az egészségesebb környezet kialakításához.

Forrás: alattyan.hu