Fontos állomásához érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Paktum.

A 32 tag 2017. február 7-én Szolnokon a Megyeházán írta alá a Paktumszervezet alapító dokumentumát, az együttműködési megállapodást.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal alkotta konzorcium „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című projektje keretében került sor a megyei szintű foglalkoztatási paktum megkötésére. A megállapodásban rögzített összefogás célja, hogy a munkaerő-piac releváns szereplői (vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok és érdekképviseleti szervek) feltárják a megye foglalkoztatási nehézségeinek okait, hozzájáruljanak a foglalkoztatást elősegítő programok megvalósításához, és a humánerőforrás fejlesztéséhez.

Ahogy azt Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumszervezet meghatározó szerepet tölt be a projekt életében. Célja, hogy azonosítsa a megye foglalkoztatási problémáit és mozgósítson minden rendelkezésre álló erőforrást azok megoldása érdekében. Ez csak az állami-, önkormányzati-, vállalkozói- és civil szféra szoros együttműködésével vihető sikerre.
Ahogy az ülésen a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiájának munkaanyagát bemutató előadásban elhangzott, a Megyei Foglalkoztatási Paktum a gazdaság élénkítését, a megye térségeinek fejlettségbeli széttagoltságának csökkentését, a szakképzés hatékonyságának növelését és a lakosság képzettségi szintjének emelését tűzte ki célul. A hosszú távú jövőkép a teljes foglalkoztatottság felé való elmozdulást prognosztizálja, miközben a megye valamennyi munkaképes korú polgára értékteremtő munkát, vagy társadalmilag hasznos tevékenységet végez. A stratégiai célok között a foglalkoztathatóság növelése, a foglalkoztatás bővítés – vállalkozás fejlesztés és a foglalkoztatási partnerség építése szerepel. A prioritások felölelik egyebek közt a szakképzés és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztését, a befektetés ösztönzést, az önfoglalkoztatóvá válás segítését. Az előadásban elhangzott, a foglalkoztatás fejlesztése nem lehetséges a gazdaság élénkítése nélkül és viszont.

A most megalakult Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumszervezet 2017. február 28-ig fogadja el a fejlesztési stratégia végleges változatát, melyhez az elkövetkező hónapokban akciótervet és munkatervet dolgoznak ki.

A stratégiai dokumentum készítése folyamatosan nyomon követhető és február 22-ig véleményezhető a következő elérhetőségen: http://www.jnszm.hu/?lang=2&f=1&p=253&e=374