Jászkiséren 2012 augusztusában kezdődtek meg a „REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi Kistérségében lévő 31 település felhagyott és bezárt kommunális szilárd hulladéklerakójának rekultivációja” projekt kivitelezési munkálatai.

A Jászkisér Települési Szilárd Hulladéklerakó 1985 óta 16 éven kereszült kommunális szemétlerakó telepként működött. A hulladéklerakás agyaggödörben történt, amely lassan feltöltődött. A geodéziai felmérés 38.200 m3-re becsülte az ide hordott hulladék mennyiségét. A telepet 2001-ben zárták be. A hulladéklerakó bezárása után takaróréteg terítés történt, amely az átmeneti lezáró réteg feladatát látta el.

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2010 októberében megnyerte a jászsági és dél-hevesi kistérségben lévő 31 település felhagyott szilárd hulladéklerakó rekultivációjának megvalósítására irányuló pályázatot és így az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében megindulhattak a rekultivációs munkálatok az Európai Unió Támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával.

A rekultiváció a sérült vagy elpusztult természeti környezet eredeti állapotának visszaállítása. Ez a folyamat olyan technikai, biológiai, agronómiai eljárások összességével történik, aminek következményeként a természeti és emberi tevékenység károsító hatásai miatt szennyezett és terméketlenné vált földterületek alkalmassá válnak mezőgazdasági vagy más, egyéb módon történő újrahasznosításra.

Jászkiséren a projekt megvalósításának célja a közel 27.170 m2 felületen lerakott hulladéktömegből a további szennyezés-kimosódás megakadályozása, a talajerózió elleni védelem kialakítása és a tájba illesztés megvalósítása.
Jászkiséren helyben történő rekultiváció valósul meg.

A rekultivációs munkák menete

A megfelelő engedélyek beszerzését követően a kivitelező nyár közepén átvette a munkaterületet és megkezdődhetett a rekultiváció.

Az első fázisban a helyszíni előkészítő munkák elvégzése történt meg:

 • fertőtlenítési, rágcsáló irtási munkák;
 • növényirtás;
 • bontási munkálatok;
 • terület előkészítés;
 • a hulladék átdeponálása.

A helyben történő rekultiváció esetén a munkálatok második fázisában a kivitelező a rekultivációs rétegrend kialakítását (a lerakott hulladék “szivárgásmentes becsomagolását”, a zárórétegek kialakítását) végzi el:

 • hulladéktest rendezése;
 • kiegyenlítő réteg kialakítása;
 • elválasztó réteg kialakítása;
 • szigetelő réteg kialakítása;
 • talajréteg;
 • talajvizsgálat.

A munkálatok harmadik fázisában a befejező munkálatok zajlanak majd:

 • hulladék elszállítása;
 • növénytelepítés, tereprendezés;
 • monitoring kutak építése, vízvizsgálat.

Jelenleg a kivitelező a záró talajréteg kialakítását végzi. (A platón ez 30 cm vastag kis humusztartalmú alsó talajréteget, majd 20 cm vastag szerves anyagban dús, humuszos felső talajréteget jelent. A részűn a betonit szőnyegre 20 cm vastag kis humusztartalmú talajréteg, majd 10 cm vastag szerves anyagban dús, humuszos talaj kerül.) Utána következnek a munka befejező fázisai; a növénytelepítés, füvesítés és a teleprendezés feladatainak megvalósítása folyamatosan, az időjárás függvényében történik.
A rekultivációs munkálatok csak oly módon végezhetőek, hogy a csapadékvíz, a felszíni víz, a talaj, és a talajvíz ne szennyeződhessen. A monitoringkutak létesítésének célja a felhagyott hulladéklerakó talajvízre gyakorolt hatásának megfigyelése, valamint a talajvíz szennyezés lebomlásának ellenőrzése.
A rekultivációs munkák a műszaki átadás-átvétel folyamatával fejeződnek be tervezett szerint 2013 januárjában.

A rekultiváció várható eredménye
A rekultivációval megszűnik a lerakó jelentette környezeti kockázat, elhárul a felszín alatti és feletti vizek szennyeződésének a veszélye, javul a levegőminőség, megszűnik az esetlegesen érzékelhető szaghatás, gazdagodik a természeti környezet, a környék növény és állatvilága új birtokba vehető területet talál magának, szélesedik a biotóp hálózat és a biodiverzitás is növekszik. A beruházás javítja a város tájképét, ezáltal hozzájárul a lakosság tiszta környezethez való jogának kiteljesedéséhez, az egészségesebb környezet kialakításához.

Forrás: jaszkiser.hu