A Redemptio a jászkunok életében évszázadokra volt hatással, meghatározta a térség gazdasági és kulturális fejlődését, identitását. Máig él az önmegváltásban részt vevő települések lakóiban őseik tettének emléke, akik az anyagi megváltáson kívül ezer felfegyverzett, maguk által hadtápolt huszárt küldtek Európa különböző hadszíntereire.

Ezt az emlékezetet, az ebből fakadó kultúrát méltányolta, erősítette, ismerte el az Országgyűlés 2014-ben hozott határozata, amely május 6-át, a Jászkun Redemptio kihirdetésének napját, nemzeti emléknappá nyilvánította. A döntéssel számos kulturális és hagyományőrző szervezet munkája hozta meg gyümölcsét, és sokak álma vált valóra. Az Országgyűlés a jelenkori jász-, kis- és nagykunkapitányok jelenlétében hozta meg ezt az egyhangú határozatot,
majd felállva, tapssal üdvözölte a Jászság és Kunság karzaton helyet foglaló delegációját.

Hagyományaink erős történelmi alapokon nyugszanak, és immáron az ügy mögött a hagyományőrző szervezetek, múzeumok, helytörténeti kutatók mellé az ország politikai vezetői is felsorakoztak. Az a lendület, amely a rendszerváltás óta jellemzi a jászkun hagyományok felélesztését, továbbélését, továbbra sem lankad, sőt újult erőre kaphat ezzel a döntéssel, ezért indítványozzuk a redemptiós ünnepségek, megemlékezések kiterjesztését.
Célunk, hogy a meglévő lelkes híveink mellé újabb támogatókat állítsunk, és felkeltsük az ifjúság érdeklődését ügyünk iránt. Emlékeztessük a fiatalokat az ősök tetteire, és ösztönözzük őket a hagyományok felvállalására és továbbfejlesztésére.

Az identitás megtartásával a hit századok óta nagy szerepet játszik a jászok, kunok életében. Így van ez ma is. A katolikus és a református egyház is az ügy, a megemlékezések és az ünnepségek mellé áll, és együtt munkálkodik azzal a sok jó szándékú emberrel, akik a Redemptio szellemében adják át az emlékezetet a jövő nemzedékének.
Szeretnénk, ha tovább erősödnének a jászkun hagyományőrzés rendezvényeivel a közösségeink és a méltán elismert magyarságtudatunk.
A jászok és a kunok csak úgy tudják megtartani identitásukat, hogy közben buzgólkodnak a magyarság, a magyar haza erősödésén is.

A Jászkun Redemptio központi emlékünnepségét 2015. május 6-án tartjuk Jászberényben.
Az ünnepség az 1745. június 12-i helyszíneken zajlik. Ekkor kerül sor az új jászkun főkapitány beiktatására is.

Május 6-án este 19 órakor meggyújtjuk az emlékezés gyertyáit. Régen még a legszegényebbek is kihelyeztek egy gyertyát az ablakukba, amikor valamilyen nagy, sorsfordító eseményre emlékezett az ország. Arra biztatunk mindenkit, hogy ezen az estén gyújtson egy gyertyát a Redemptiót megvalósító ősökre, a jászkun hagyományokra emlékezve. A világ minden táján élők tegyék meg ezt, akik fontosnak tartják a jász-, kis- és nagykun gyökereiket.

Jelképezze ez a gyertya identitásunkat, összetartozásunkat.

Borbás Ferenc regnáló jászkapitány