Harminckilencen kaptak díjat kiváló munkájukért

Pénteken tartotta megyei ünnepi ülését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése. Az augusztus 20-ai állami ünnephez kapcsolódó rendezvényen adják át hagyományosan a megyei önkormányzat kitüntető díjait és címeit – harminckilencen részesültek elismerésben. Az ülés a jász és nagykun kapitányok és a huszárok ünnepélyes bevonulásával vette kezdetét.

Jász-Nagykun-Szolnok megye a Kárpát-medence azon szeglete, amelyben mi otthon vagyunk. Sokféle bajnak és veszedelemnek voltunk kitéve a történelem során, ezért az itt élők hozzá vannak szokva, hogy a sikerért sokkal többet kell dolgozni, mint a világ számos más pontján – mondta ünnepi beszédében Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke.

Az ünnepi műsorban az idén 70. éves évfordulóját ünneplő szolnoki Tisza Táncegyüttes táncosai közreműködtek, a Jászkun indulót a Szolnoki Légierő Zenekar játszotta a a Megyeháza dísztermének karzatáról, melyre ünnepélyes vonultak be a jász és nagykun kapitányok és a karcagi Kováts Mihály Huszár Bandérium huszárai.

Ezt követően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés tisztségviselői átadták a 2017. évi elismeréseket.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye fejlődésének elősegítése, felemelkedésének előmozdítása, hírnevének gyarapítása, értékeinek növelése érdekében kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységet a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ adományozásával ismeri el.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ-ban részesült:

Dr. Bagi Mária, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet pszichiátriai gondozójának vezető főorvosa.
a mezőtúri Dr. Draskovits Dénes Badár Balázs gyűjteménye. A díjat átveszi: Dr. Draskovits Dénes
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Központi Laboratóriuma. A díjat Dr. Simon Ágnes, a központi laboratórium osztályvezető főorvosa vette át,
Répászky Miklós, nyugalmazott abádszalóki erdész
a „Szatmári László” Jászsági Méhészegyesület. A díjat Molnár György, az egyesület elnöke és a vezetőség tagjai vették át.

2. A megye egészségügyi ellátása érdekében példamutató, kiemelkedő tevékenységet kifejtő, a gyógyítás, a megelőzés területén jelentős eredményt hozó új eljárást bevezető, az ellátást bővítő személyek és közösségek elismerésére alapította a Megyei Közgyűlés a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ-at.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ-ban részesült

Dr. Czigány Tamás, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Belgyógyászati Osztályának megbízott osztályvezetője
Dr. Tálas Gabriella, mezőtúri háziorvos
Kisújszállási Fizioterápiás szakrendelés kollektívája. A díjat átvette: Dr. Gyányi Margit, fizikoterápiás szakorvos, a kollektíva vezetője

3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE EURÓPA DÍJA kitüntetést a megye európai integrációjának érdekében, a megye nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében, az európai uniós értékek ismertetésében, népszerűsítésében kimagasló érdemeket elérő személyek és közösségek elismerésére alapította. A kitüntetésben részesült: a kunszentmártoni UniTurn Kft. A díjat Dr.Makra Tibor alapító, tulajdonos-ügyvezető vette át.

4. A megye gazdasági életében, a terület- és településfejlesztésben, az ipari, a mezőgazdasági, a kereskedelmi, a műszaki és egyéb területeken kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemeket elérő személyek és közösségek elismerésére alapította a közgyűlés a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGI DÍJ-at.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGI DÍJ-ban részesült:

a mezőtúri székhelyű FF Fémfeldolgozó Zrt. A díjat átvette: Komlósi Attila műszaki igazgató.
a karcagi székhelyű Laboncz Kft. A díjat átvette: Laboncz János ügyvezető.
Lázár Mihályné, a jászberényi AUTOELEKTRO Kft. ügyvezetője

5. A megye kulturális életében jelentős alkotó, szervező tevékenységet végző, hosszú ideje kimagasló színvonalú eredményeket elérő, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és megtartásában, hagyományőrzésben résztvevő személyek és közösségek elismerésére alapított
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ-ban részesült:

Danyi Gyuláné, a besenyszögi Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője
Dr. Sütő Mihályné, karcagi nyugalmazott pedagógus, a helyi malomtörténeti kiállítás és gyűjtemény gondozója
A törökszentmiklósi Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület. A díjat átvette: Szilágyi Erik, az egyesület elnöke.

6. A megye művészeti életének – zene, táncművészet, képzőművészet, irodalom és színházművészet, építőművészet, film, fotóművészet – fejlesztése területén kiemelkedő alkotó munkát végző, a megye szellemi életét gazdagító, művészeti hagyományokat ápoló személyek és közösségek elismerésére alapította a Közgyűlés a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI DÍJ-at.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI DÍJ-ban részesült:

a kisújszállási Mellofon Fúvósegyüttes. A díjat Cs. Nagy Anna és Csorja Sándor, a fúvósegyüttes tagjai vették át.
a mezőtúri Újvárosi Hagyományőrző Klub. A díjat átvette: Kádár Istvánné klubvezető.
Vincze Dániel, jászladányi keramikus.

7. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye oktató-nevelő munkájában, a szakképzésben, a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén kimagasló pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában számottevő sikereket elérő, helytállásuk alapján példamutató tevékenységet folytató személyek és közösségek elismerésére alapította a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-at.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesült:

Antics István, a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium igazgatója
Balázs Zsolt, a törökszentmiklósi Kodály Zoltán Zeneiskola igazgatója
Gulyás Ferencné, a karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményvezetője
Hagyó Lászlóné, jászberényi nyugalmazott pedagógus, zongoratanár
Juhász Lajosné, a Tomajmonostorai Általános Iskola matematika-fizika szakos tanára
Kovácsné Boross Zsuzsanna, a szolnoki Varga Katalin Gimnázium magyar-történelem szakos tanára
Takács Edit, a törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanítója

 

8. Az önkormányzati testületekben és hivatalokban, a közigazgatásban kiemelkedő közszolgálati, szakmai munkát végző, a megye lakossága életkörülményeinek javításáért tevékenykedő, általános közmegbecsülést kivívó személyek elismeréséért a Közgyűlés JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZIGAZGATÁSI DÍJ-at adományozott:

Buzás Istvánné dr., Fegyvernek város nyugalmazott jegyzőjének
Kiss Józsefnek, a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának vezetőjének
• Pandur Zoltán Benjáminnénak, a Karcagi Polgármesteri Hivatal munkatársának

9. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye szociális ellátása, a gyermek és ifjúságvédelem érdekében példamutató, kiemelkedő tevékenységet kifejtő, a gondozás, a megelőzés területén jelentős eredményt hozó, az ellátást bővítő személyek és közösségek elismerésére alapította a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZOCIÁLIS DÍJ-at.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZOCIÁLIS DÍJ-ban részesült:

Fülöp Gáborné, a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének vezetője
Müllerné Braun Erika, a jászladányi Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetője
a karcagi Szent Pál Marista Általános Iskola. A díjat átvette: Nagy Józsefné igazgató.

10. A megye testnevelési és sportmozgalmában, a sportolók eredményes felkészítésében, az egészséges életmódra nevelés terén kimagasló szakmai eredményeket elérő személyek és közösségek tevékenységének elismerésére alapított JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ-ban részesült:

a jászberényi Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesület. A díjat átvette: Hábencius Ferenc, az egyesület elnöke.
Rivasz-Tóth Norbert, törökszentmiklósi atléta (Az Universiadén vesz részt Tajvanon). A jelenleg is Tajwanban zajló Universiaden képviseli hazánkat, ezért a díjat egy későbbi időpontban veszi át.
Szűcs István, a Kisújszállási Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztályának vezetője, asztalitenisz edző

11. A tudomány különböző szakterületein a megye fejlődését szolgáló, kiemelkedő tudományos-, ismeretterjesztő tevékenységet végző, a nemzetközi és hazai tudományos értékek alkalmazásával, felhasználásával, alkotó munkájával sikereket elérő személyek és közösségek teljesítményének elismerésére alapított JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TUDOMÁNYOS DÍJ-ban részesült: Dr. Papp István, Mezőtúri születésű történész.

12. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által a megye közrendje, közbiztonsága, a polgári védelem és a tűzvédelem területén kiemelkedő, hatékony szervező és propagandamunkát kifejtő személyek és közösségek tevékenységének elismerésére alapított JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDÉSZETI ÉS KÖZBIZTONSÁGI DÍJ-ban részesült: Szentesi István nyugállományú rendőr alezredes, Jászapáti város nyugalmazott őrsparancsnoka.

13. A Megyei Közgyűlés Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek fejlesztése, értékeinek gyarapítása, hírnevének növelése terén kiemelkedő teljesítményt elért, általános közmegbecsülést kivívott polgármesterek tevékenysége elismerésére alapította AZ ÉV POLGÁRMESTERE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN DÍJ-at.

AZ ÉV POLGÁRMESTERE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN DÍJ-ban részesült:
Városi kategóriában:
• Szalay Ferenc, Szolnok megyei jogú város polgármestere

Községi kategóriában:
• Bertalanné Drávucz Katalin, Jászladány nagyközség polgármestere
• Szöllősi József, Szajol község polgármestere

1.) A Megyei Közgyűlés a megye turisztikai vonzerejét növelő kiemelkedő tevékenység elismerésére „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” címet adományoz a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum – Látványraktár – Kunszentmárton Város Önkormányzata részére. A címet Wenner-Várkonyi Attila, Kunszentmárton polgármestere vette át.

A Megyei Közgyűlés „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” címet adományoz a XXIII. Jász Világtalálkozó – Jászladány Nagyközségi Önkormányzat részére.

A címet Bertalanné Drávucz Katalin, Jászladány polgármestere vette át.

2.) A Megyei Közgyűlés a környezeti értékek megismerése, bemutatása, megóvása, védelme, fejlesztése és rehabilitációja érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenység elismerésére „Települési Környezetért” címet adományoz Cserkeszőlő Községi Önkormányzat – Cserkeszőlő Gyógyhely részére. A címet átvette: Szokolai Lajos, Cserkeszőlő polgármestere.

3.) A Megyei Közgyűlés a kiemelkedő ifjúságpolitikai tevékenység elismerésére „Ifjúságbarát Önkormányzat” címet adományoz Berekfürdő Községi Önkormányzat részére.

A címet átvette: Nagy Istvánné, a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft, ügyvezetője

4.) A Megyei Közgyűlés a kiemelkedő idősügyi tevékenység elismerésére „Idősbarát Önkormányzat” címet adományoz a Jászberény Városi Önkormányzat részére.

A címet Szatmári Antalné, Jászberény alpolgármestere vette át.

• A Megyei Közgyűlés „Idősbarát Önkormányzat” címet adományoz Kisújszállás Város Önkormányzata részére.A címet Kecze István polgármester vette át.

Kép és szöveg forrása: jnszm.hu