Jászfényszaru Város területén az elmúlt években teljesen kiépült a szennyvízelvezetési hálózat, ellenben Pusztamonostor községgel, ahol csak a Szabadság úton
(a 32-es mentén) működik a rendszer. A szennyvíztisztító mű Jászfényszarun épült meg, ami bővítés után jelenleg 4000 LE (lakosegyenérték, a szennyvíz kibocsátás mértékegysége) kapacitású (800 m3), teljes egészében kihasznált, sőt időszakonként túlterhelt is.
Jászfényszaru város és Pusztamonostor község a szennyvízelvezetés kapcsán agglomerációt alkotnak (agglomeráció egységbe való tömörülést jelent), azaz együttesen kell, hogy megoldják a szennyvízelvezetési és tisztítási feladatokat. Az agglomeráció fejlesztési célú összes közcsatorna terhelése 7.895 LE.
A 91/271/EGK irányelvnek, a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletnek valamint a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően a 2000 LE feletti agglomerációk derogáció kötelesek, azaz 2015. december 31-ig az agglomeráció teljes területén meg kell építeni a szennyvízelvezető csatornát és a hozzá tartozó tisztítóművet a megfelelő kapacitással.
A KEOP 7.1.0/11 – Derogációs víziközmű projektek előkészítése pályázati konstrukcióra 2.000 – 10.000 LE közötti szennyvízelvezetési agglomerációban lévő települések nyújthatnak be pályázatot. Agglomeráció lévén önállóan a két település nem, együttesen viszont tudott pályázatot benyújtani ezen pályázati konstrukcióra. Ezért Jászfényszaru Város Önkormányzata és Pusztamonostor Község Önkormányzata 2012. július 20-án megalakították a Jászfényszaru

Szennyvízelvezetési Agglomerációs Társulást, mely társulás benyújtotta a pályázatot.
Ezen pályázati konstrukció két fordulós, azaz két szakaszból áll:
    I. forduló: előkészítő szakasz
    II. forduló: megvalósítási szakasz
A benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült. A pályázat neve: „Jászfényszaru Szennyvízelvezetési Agglomerációs derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak előkészítése”, azonosító száma KEOP-7.1.0/11-2012-0034.
Az előkészítést célzó projekt legfontosabb eleme a tervezés és az engedélyek megszerzése, mely két elemre összpontosul. Egyrészt megtervezik a Jászfényszaru Városban lévő szennyvíztisztító mű kapacitásának bővítését a jelenlegi 4.000 LE-ről (azaz 800 m3-ről) 7.895 LE-re (azaz 1.579 m3-re), másrészt Pusztamonostor község teljes területére elkészülnek a szennyvízelvezető rendszer tervei. A tervek engedélyeit is megszerezzük az előkészítés alatt.
A tervezés mellett másik fontos munkálata az előkészítésnek, hogy elkészül egy részletes megvalósíthatósági tanulmány, mely feltárja az esetleges problémákat, változáselemzés útján pedig a legoptimálisabb változatra mutat rá. E mellett a költség-haszon elemzés is elkészül, mely a beruházási költségek függvényében vizsgálja az üzemeltetési költségeket, így megadva az optimális fajlagos költségeket és üzemeltetési struktúrát.
Mindezek mellett egy alhonlap is elkészül, mely a projekt előkészítését mutatja be folyamatosan. A honlap Jászfényszaru Város Önkormányzatának honlapjáról lesz elérhető.
Az előkészületi szakasz várható befejezése 2013. novemberében, a II. fordulós, azaz a megvalósításra vonatkozó pályázat benyújtása 2013 októberére várható.

Kedvező elbírálás esetén a megvalósítás befejezése 2015-ben lesz esedékes.

Urbán Csaba
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
környezetvédelmi referens, projektmenedzser
Forrás: jaszfenyszaru.hu