A Magyar Ferences Rendtartomány elindította hét vértanú rendtag boldoggá avatási eljárását. Közülük Kovács Kristóf Jászberény szülötte, Károlyi Bernát, Kiss Szaléz, Lukács Pelbárt a város lelkipásztorai voltak.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a vértanúk emlékére állított tábla szentelésre 2013. március 3-án, vasárnap 17 órakor a jászberényi Jézus Neve (barátok) templomában (Jászberény, Ferencesek tere 3.), ahol Dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrál ünnepi szentmisét.

Az emléktáblát a vértanúk tiszteletére: Jászok Egyesülete, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, KDNP jászberényi szervezete és Jézus Neve Egyházközség támogatásával állíttatta.

A hét Krisztusért adott élet:

Hajnal Zénó (1900-1945) Húsvétvasárnap egy bolgár lovas katona az egyház elleni gyűlöletből Gyékényes határában őt és a helyi plébánost agyonlőtte.

Károlyi Bernát (1892-1954) A zsidókat menekítette, majd később tiltakozott a kommunista rendőrség túlkapásai ellen. Államellenes szervezkedés vádjával elhurcolták, kegyetlenül megkínozták, elítélték. Hívei mellett haláláig kitartott.

Kiss Szaléz (1904-1946) A gyónási titok megtartásáért, a szovjet bíróság ítélete alapján Sopronkőhidán kivégezték.

Kriszten Raffael (1899-1952) A rendek feloszlatása ellen tiltakozó hívekkel együtt hurcolták el, miközben véresre verték. Halálraítélték, a börtön embertelen körülményei között vesztette életét.

Körösztös Krizosztom (1900-1944) „Amíg hívek jönnek a templomba, a pap nem hagyhatja el a rábízottakat.” Hűségéért a szerb csapatok Délvidéken agyonverték.

Kovács Kristóf (1914-1944) Saját kérésére helyezték Újvidékre. A szerbek agyonverték. Utolsó szavai voltak: „sic debuit esse – így kell ennek történnie.”

Lukács Pelbárt (1916-1948) Ügyét Kiss Szaléz koncepciós peréhez csatolták. Tízévi kényszermunkára ítélték, a Szovjetunóba hurcolták, ahol embertelen kínok között halt meg.

Forrás: keesz.hu