Már korábban beszámoltunk arról, hogy a Fényszaruiak Baráti Egyesülete ez év októberében ünnepelte húszéves jubileumát. Ez alkalomból az egyesületben végzett áldozatkész munkáért, az egyesület segítéséért kitüntetéseket és elismeréseket adtak át magán- és jogi személyeknek egyaránt.

Elismerő oklevelet adományoztak:

Boda Andorné úrhölgynek a FÉBE és SZIBAKŐ tagjának a két egyesületben végzett sokrétű segítő munkájának elismeréséért.

Ézsiás+Juhász KFT Jászfényszaru a városi, különösen a fogathajtó és díjugrató versenyek, de egyéb közösségi rendezvények támogatásáért, személyes segítéséért.

Farkas Kristóf Vincze úrnak a FÉBE tagjának Jászfényszaru város és egyháztörténeti kutatás és publikációs munkájának elismeréséért.

Fekete József úrnak a Jászfényszaru Városi Polgárőrség alapító tagjának a közösségben végzett példaértékű munkájának elismeréseként.

Galicz István úrnak mérnök-tanárnak, a Fejedelmi Pékrend alapító tagjának. A FÉBE által meghirdetett kenyérsütő verseny zsűri elnökeként végzett több éves munkájának elismeréseként.

Görbéné Réz Enikő úrhölgynek az egyesület jótékonysági műsoros est és bál kapcsán húsz alkalommal elkészített virág kompozíciójának elismeréseként.

Nagy Ildikó úrhölgynek a FÉBE tagjának az egyesület munkáját segítő tevékenységéért, különösen a helytörténeti táborok, illetve a múzeumok éjszakája rendezvény segítésének elismeréseként.

Pető István úrnak Jászfényszaru Városi Polgárőrség vezetőjének a közösséget összefogó, irányító munkájának elismeréseként.

Szabados Tamás úrnak az egyesület és alapítvány könyvkiadásai kapcsán végzett lelkiismeretes tördelői, és grafikai munkájának elismeréseként.

Török Imre úrnak a Jászfényszaruért Alapítványt támogató, segítő tevékenységének elismeréseként.

Vígh Antal úrnak a városért, közösségekért végzett sokrétű munkájának elismeréseként.

Bordás Gyula úrnak a Fortuna Együttesben végzet több évtizedes közösségi, átlagon felüli színjátszó tevékenységéért, szerepek megformálásának elismeréséért.

Ocskó-Sós Imre úrnak a Fortuna Együttesben végzett több évtizedes közösségi, elismerésre méltó színjátszó tevékenységéért, szerepek megformálásának elismeréséért.

Tanczikó Attila úrnak az SZIBAKŐ Egyesület elnökének, a FORTUNA Együttesben végzett több évtizedes eredményes színjátszói tevékenységéért, a SZIBAKŐ és a FÉBE közötti eredményes együttműködésének elismeréséért.

Kitüntető Plakettet adományoztak:

Cserháti Vencelné úrhölgynek a FÉBE Ellenőrző Bizottság elnökének az egyesületért végzett munkájának elismeréseként.

Görbe Jánosné úrhölgynek, a FÉBE tagjának a Jászsági Hagyományőrző Egyletben, az egyesületben végzett munkájának elismeréseként.

Kónyáné Kolozs Katalin úrhölgynek a FÉBE Ellenőrző Bizottság tagjaként végzett, valamint az egyesület pénzügyi, adóügyi tanácsadó tevékenységének elismeréseként.

Lajkóné Tanczikó Tünde úrhölgynek, a FÉBE tagjának, a Jászfényszaruért Alapítvány kurátorának, a városi és egyesületi rendezvények segítéséért, különös tekintettel kézműves foglalkozások vezetésének elismeréseként.

Dr. Pető László úrnak, főiskolai tanárnak a Jászsági Évkönyv szerkesztői munkájának, és jászsági vonatkozású kutatási és publikációs tevékenységének elismeréséért.

Pető Lászlóné úrhölgynek, az egyesület hagyományőrző, helytörténeti munkájának és sokrétű közösségi tevékenységének elismeréseként.

Rusai László úrnak, a városi, egyesületi, közösségi rendezvények, különösen lovas rendezvények iránt elkötelezett támogató szervező munkájáért.

Saturnus Kft. Budapest – Jászfényszaru, a Jászfényszaruért Alapítvány több mint egy évtizedes támogatásáért, segítéséért.

Tusor Kft. Jászfényszaru, a Jászfényszaruért Alapítvány több mint egy évtizedes támogatásáért, segítéséért.

Kovács Tímea úrhölgynek a Napsugár Gyermekszínpadban, a FORTUNA Együttesben hosszú időn át végzett kiemelkedő színjátszói tevékenységéért, sokrétű közösségi munkájáért az utóbbi években végzett színjátszó rendezői tevékenységéért.

Banka Csaba úr, újságíró a város és a civilszervezetek tevékenységének sokoldalú és hiteles bemutatásáért, népszerűsítéséért.

Bali Kft. Jászfényszaru a Jászfényszaruért Alapítvány két évtizedes támogató segítő tevékenységének elismeréséért.

Ezüst Kitűzőt adományoztak:

Agócs Ferenc úrnak a FÉBE elnökségi tagjának, a városért a közösségekért végzett sokrétű munkájának elismeréseként.

Ézsiás László úrnak több mint másfél évtizedes városi, egyesületi rendezvényeken történő színvonalas szerepléséért, lokálpatrióta tartalmú versek írásaiért, Jászfényszaru jó hírének öregbítéséért.

Szabó Krisztina úrhölgynek, énekművész-tanárnak,az elmúlt két évtizedben a városi egyesületi rendezvényeken nyújtott művészi szerepléseiért, Jászfényszaru hazai és nemzetközi hírnevének öregbítéséért.

Zsámboki Zsolt úrnak a FÉBE alapító tagjának két évtizedes segítő, közreműködő munkájáért, Jászfényszaru hírnevének öregbítéséért.

Csomor Csilla színművész úrhölgynek több éves Napsugár Gyermekszínpad, majd Fortuna Együttes tagjaként végzett kiemelkedő színjátszói tevékenységéért, a település és FÉBE rendezvényein nyújtott művészi szerepléséért, a színházi elődök életének művészi bemutatásáért, Jászfényszaru jó hírének öregbítéséért.

Cserháti Ágnes Úrhölgynek, a Jászfényszaruért Alapítvány alapító kurátora, a városi egyesületi alapítványi rendezvényeken vállalt közreműködéséért, Jászfényszaru a médiában történő népszerűsítéséért, jó hírének öregbítéséért.

Örökös Tiszteletbeli Tag címet és az egyesület címerét ábrázoló bronzplakett, és díszoklevelet adományoztak:

Hortiné Dr. Bathó Edit a Magyar Kultúra Lovagja úrhölgynek, a Jász Múzeum igazgatójának, városunkat, egyesületünket segítő, támogató, két évtizedes sokoldalú munkájának elismeréseként, a hagyományok, a kultúra, a publikációs tevékenységek iránt megnyilvánuló példaértékű elkötelezettségéért, a Jászság, a jászok hazai és nemzetközi hírének öregbítéséért.

Győriné Dr. Ceglédi Márta polgármester úrhölgy a közigazgatásban és a település kiemelkedő fejlesztésében eltöltött több mint három évtizedes példaértékű tevékenységéért, Jászfényszaru hazai és nemzetközi hírének öregbítéséért.

Kovács Andrásné színjátszó rendező, Életműdíjas drámapedagógus, a Magyar Kultúra Lovagja úrhölgynek, a FORTUNA Együttes alapítójának, negyven éven át folytatott szakmai vezetői munkájáért, kimagasló kulturális közösségi tevékenységéért, a színjátszás területén végzett életműéért, Jászfényszaru hazai és nemzetközi hírnevének öregbítéséért.

A kitüntetéseket Tóth Tibor a FÉBE elnöke, Mészáros László titkár és Lovászné Török Magdolna titkárhelyettes adta át.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

Forrás: febe.hu