Több mint 300 millió forintos beruházással fejlesztették a csapadékvíz- elvezető csatornahálózatot Jászapátiban, a projekt megvalósításához a település önkormányzata európai uniós forrásból az Észak-alföldi Regionális Operatív Program pályázatán több mint 271 millió forintot nyert vissza nem térítendő támogatásként.

A jászsági kisvárosban az elmúlt 10 évben négy alkalommal is  nagyobb mértékű belvíz okozott károkat. A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság emiatt 2011-ben közepesen veszélyeztetett kategóriába sorolta a települést. A város ebben az időszakban több mint 50 millió forintot költött kármegelőzésre, kármentesítésre, és különböző pénzügyi keretekből 30 millió forint támogatást kapott a magánépületekben keletkezett károk helyreállítására – indokolta a beruházás szükségességét Nagy-Pál Péter, a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója.

Tájékoztatása szerint az elkészült 15 ezer folyóméter hosszú csapadékvíz-elvezető csatornahálózat mértékadó vagy annál kisebb csapadék esetén alkalmas arra, hogy a felszíni vizet azonnal elvezesse, ennél nagyobb csapadék esetén pedig késleltetéssel mentesíthető a belterület.

(MTI)