Lezárult a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék a 2011 és 2014 közötti időszakra nézve értékelte a társaság közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségét. Az ellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közfeladat-ellátást összességében szabályszerűen szervezte meg. A társaság vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A közfeladat-ellátásához kapcsolódó tevékenysége bevételeinek és ráfordításainak elszámolása vonatkozásában szintén hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés. A társaság kötelezettségállománya a hulladékgazdálkodásra és a működésre nem jelentett kockázatot. Az árképzés gyakorlata összességében megfelelő volt. Önköltség-számítási szabályzat készítésére a társaság nem volt kötelezett.

A Jászapáti Város Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. a közel 8600 lakosú Jászapáti város területén 3749 háztartásból szállította el a hulladékot. Emellett 2013-tól további 11 településen nyújtott hulladékgazdálkodási szolgáltatást a Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Szolgáltató Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés alapján. A Jászapáti Városüzemeltető Kft. 2014 kivételével nyereségesen gazdálkodott.

Az önkormányzat a hulladékgazdálkodás közfeladatának megszervezéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően döntött, rendeletalkotási kötelezettségének előírásszerűen eleget tett. A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására közszolgáltatási szerződést kötött, mely 2011-2013 között nem teljes körűen felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjét meghatározták, azt az előírásoknak megfelelően gyakorolták.

A Városüzemeltető Kft. vagyongazdálkodása a jogszabályi rendelkezéseknek nem felelt meg, a szabályozási, beszámolási és adatszolgáltatási hiányosságok, valamint a mennyiségi leltárfelvétel elmulasztása miatt. A leltározási szabályzatban nem rendelkezett a mennyiségi leltárfelvétel gyakoriságáról, továbbá annak módszerével az eszközeit nem leltározta, mellyel megsértette a valódiság elvét. A társaság – 2014 kivételével – nem szabályozta a közfeladat ellátásával kapcsolatos elkülönített nyilvántartási kötelezettségét. Az előírt beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség keretében 2011-2012 között a közszolgáltatási tevékenységről nem készített részletes költségelszámolást az önkormányzat részére. A 2013. évi beszámoló kiegészítő mellékletében nem mutatta be a közszolgáltatási tevékenység elkülönített mérlegét és eredmény kimutatását. A könyvvizsgáló a beszámolókat korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el nem jelezte, hogy az elkülönítési kötelezettség szabályozását a társaság elmulasztotta. Az adatok védelmére, a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályozási és közzétételi feladatait a társaság nem teljes körűen látta el.
A hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó közszolgáltatás bevételeinek és ráfordításainak elszámolása nem volt szabályszerű. A közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó árbevételt és költségeket a társaság 2011-2013 között nem különítette el. A beruházások, felújítások nyilvántartása és az értékcsökkenés elszámolása során szintén hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés. A követelésállomány kezelése során a társaság 2013-2014 között nem tartotta be a törvényi rendelkezéseket, mivel a díjhátralék behajtását a NAV-nál nem kezdeményezte. Az árképzés szabályozása, valamint a közszolgáltatási díjak meghatározása összességében szabályszerű volt.

Az ÁSZ jelentésében a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjének négy, a polgármesternek három, a jegyzőnek egy javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Az ÁSZ célja, hogy a közfeladat-ellátásában résztvevő, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek működési és pénzügyi kockázatainak feltárásával, valamint az önköltségszámítás szabályszerűségének ellenőrzésével támogassa a közműdíjakkal kapcsolatos döntések megalapozottságát.
Összefoglaló a sajtó számára a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. ellenőrzéséről