2013. június 1-től elindult a közutak karbantartása startmunka projekt, ahol 40 fő közfoglalkoztatott kezdte meg munkáját. A programban dolgozók a település több pontján kezdték meg a járdák felújítását, illetve újak készítését (pl. Apáti út Nagykör út és Hevesi út közötti szakasza, Akácfa utca, Ifjúság utca, Kossuth L. utca).
Jelenleg az Attila úton és a Vércse úton dolgoznak. Emellett a Szabadság, Viola és Kittenberger utcák padkázását végezték el.

A belvizes startmunka projektben folytatódik az árkokból a gazkaszálás, a levágott gaz elszállítása. Mindezen munkákat a hulladékok összeszedése, eltakarítása előzi meg, mert sajnos a lakosok egy része még mindig nem a szervezett szemétszállítás szolgáltatást választja.
2013. június hónapban a Szél, Rigó, Szabadság, Vércse, Perem, Kossuth Lajos, Bocskai, Kinizsi, Tompa Mihály, Somogyi Béla, Apáti utjainak földmedrű árkok lerakodott iszap kitermelése, elszállítása, rézsű képzése, átereszek tisztítása, vízfolyási akadályok eltávolítása történt meg.

A mezőgazdasági startmunkában május végén megérkeztek a bárányok és júniusban pedig tenyészállatunk, a merino kos is. Az állatok tartására az épület elkészült, felújításra került. A dolgozók részére kialakítottak egy szociális helyiséget és egy melegedőt.
Az 1 ha területű takarmányozási céllal vetett kukoricát folyamatosan kapálják.
A fóliából az első terméseket leszedték, a bölcsőde gyerekei nagyon örültek a friss, zsenge karalábéknak.
Az állatok takarmány szükségletének fedezésére a régi, használaton kívüli sportpálya területét és a külső telephely környékét lekaszálták, a réti szénát bebálázták.

A téli startmunka projekt befejeződött 2013. június 30-al.
Ebben a programban a napközi konyha külső felújítása történt meg és a Polgármesteri Hivatal külső homlokzatának hátsó fronti szakaszának felújítása is megtörtént.

Az illegális hulladéklerakók felszámolása projektben folyamatosan történik a településről kivezető utak tisztítása, a hulladékok felszedése, és a parlagfű irtása is ezeken a területeken. Ezen kívül folyamatos a település központjában, parkokban a fűnyírás, valamint a hulladék eltakarítása is.

Forrás: jaszkiser.hu