A fejlesztés során megvalósult a vízmű kezelőépület, valamint tárolók felújítása; műtárgyak felújítása (víztorony, térszíni tároló, alsó tároló műtárgy); udvari szivattyúakna telepítése és dekantáló medence építése; szerelvények, szivattyúk, víztisztító technológia telepítése (szűrés, vas-,
mangán-, arzén- és ammóniamentesítés), udvartéri vezeték; kutak szerelvényezése, hálózati szivattyúk telepítése, irányítástechnika kiépítése; bontási, térburkolási (út, járda), kerítés építési feladatok elvégzése; vízhálózat rekonstrukció (mosatás, mosató helyek kialakítása, vezetékhálózat részleges felújítása).

A víziközmű létesítmények műszaki átadás-átvétele 2015. október 15-én fejeződött be.
A beruházás fő célja a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának hosszú távú biztosítása volt.
A projekt eredményeképpen elmondható, hogy a vízellátó-művek hálózati csatlakozási pontjain a szolgáltatott víz minősége megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete A.), B.) és C.) táblázatában foglalt vízminőségi határértékeknek, valamint a termelt vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997.
(VIII.29.) KHVM rendeletben foglalt előírásoknak.

A fejlesztés tartalmazta a már meglévő engedélyes tervek alapján végzett kivitelezési munkákat, a próbaüzem és üzembe helyezés feladatainak megvalósítását.
A projekt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül megjelent KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás pályázati program keretében valósult meg az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával, 90%-os támogatási intenzitás mellett.

A beruházás nettó összköltsége 192.377.320 Ft volt, amelyből a vissza nem térítendő közösségi és hazai támogatás összege 173.139.588 Ft.
A fejlesztés a Belügyminisztérium EU Önerő Alapjából további 10% vissza nem térítendő támogatásban részesült a saját források kiegészítése vonatkozásában.
A beruházásnak köszönhetően jelentősen javul a szolgáltatás minősége, a víziközmű létesítmények élettartama növekszik, illetve hosszabb távon megbízható, jó minőségű ivóvíz áll a település lakosainak rendelkezésére. A projekt legfőbb haszonélvezői a község polgárai, akik egészségének megóvását, környezetük védelmét nagyban szolgálják a létrejött víziközmű létesítmények.

Kép forrása: ivoviz-jaszalsoszentgyorgy.hu