jbhaza2004 egy új időszámítás kezdetét jelentette Magyarország életében, hiszen uniós tagországgá váltunk. Ezzel együtt járt a lehetőség, hogy forrásokat hívjunk le a pályázatok útján. 2004-2006 között 1.500 milliárd forint, 2007-2013 között 22,4 milliárd eurónak megfelelő forintösszeg az, ami nemzetünk rendelkezésére állt.

A pályázatok világa egy külön tudománnyá vált, sajátos nyelvezettel, hozzá kapcsolódó jogszabályi háttérrel, szigorú szabályzattal, sokszor talán túlságosan bürokratikus eljárásrenddel, hosszú, nehézkes ügyintézéssel.

Jászboldogháza az utóbbi időben főként az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatait preferálta, hiszen ezek azok a projektek, melyek a vidéki térségekben jellemzőek.

2003-ban Kéri László szociológussal beszélgettem az uniós csatlakozás kapcsán, hiszen sokakban nagy kérdés volt, melyik a jó döntés. „A csatlakozás rengeteg kellemetlenséggel, feladattal, teherrel jár majd, a kimaradás viszont a periférián maradás tartós konzerválását jelenti országunk számára. Szóval nem kérdés, menni kell, mert ezek a források jelentik majd a fejlődés útját, ezek lesznek, vagy semmi.” Azóta érzékelhetjük a döntésünk súlyát, a „versenyképességünkért” nagy árat fizetünk, az eurózóna válságban van, vele együtt a társadalom is vívja a mindennapi harcait a megélhetésért.

A 2004. évi EU-csatlakozás – amely alapvetően megváltoztatta a támogatások szerkezetét és piaci helyzetünket – a mezőgazdaság szereplőit és a vidék társadalmát felkészületlenül érte. Elmaradt az alkalmazkodás, nem történt meg az állam szerepének, feladatainak – az új helyzethez igazodó – újragondolása. Ennek hiányában és következményeként a 10 évvel ezelőttihez képest a mezőgazdaságban tevékenykedő, statisztikailag nyilvántartott gazdasági egységek száma több mint 1/3-ával (mintegy 350 ezerrel), a regisztrált – élethivatásszerűen mezőgazdasági tevékenységet folytató – gazdaságoké pedig 1/5-ével (mintegy 50 ezerrel) csökkent, a magyar mezőgazdaság pedig nem csupán export-, de hazai piacai jelentős részét is elveszítette. Említeni szoktam, hogy a mai vidékfejlesztés nem egyenlő a mezőgazdaság fejlesztésével, de erős agrárium nélkül nem lehet élhető vidék, hiszen kinek és minek fejlesztünk akkor, ha nem lesz iskola, gyermek, önkormányzat által támogatott civil szervezet, önálló helyi döntéshozás- pl. Boldogházán. A településünk – „méretéből” adódóan is – sajnos meglehetősen sérülékeny.

2013. januártól ismét egy új időszámítás kezdődik településünk életében, „menekülnünk” kell, nincs más út, csakis előre lehet. Nem csupán Jászboldogházán, az egész országban öregedik a lakosság, az elvándorlások száma nyugat felé egyre intenzívebb. A 62 évnél idősebbek száma a mostani mintegy 1,8 millióról 2,6 millióra nő 2050-ig, a 19-62 évesek száma 6,3 millióról 4,6 millióra csökken. Alig 3,8 millió a foglalkoztatott, 100 foglalkoztatottra mintegy 164 eltartandó jut. 2005-ben a 20-64 éves férfiak mindössze 64, a nők 51 százaléka volt aktív kereső, ezek a számok sokat elárulnak.

Az EU arra törekszik, hogy a vidék népességeltartó- és megtartó ereje hatékony legyen. Valóban nem panaszkodhatunk, hiszen bár nagyon meg kell küzdenünk a nyertes pályázatokért, de az utóbbi időben a saját erőnkhöz képest sokat dolgozhattunk Jászboldogházáért. Ez alatt nem csupán az önkormányzatra, hanem a civil szervezetekre, és egyéb településünket érintő közösségekre (OMSZ, SZIE-ABPK) is gondoltam, az összefoglaló táblázat is erről szól.

Jászboldogháza történelmét ismerjük, és az igazi régi nagy neveket is, akik sokat tettek a vidékért, községünkért, pl. Konkoly Béla, Nagy András, dr. Konkoly Mihály… Abban az időben más volt a közösségi-, és a vidékfejlesztés fogalma. Olyan apróbb, vagy éppen nagy felújítások, amelyek régen mindenféle pályázat, vagy EU nélkül megépülhettek akár közösségi munkával, manapság nekünk azokért százezreket, vagy éppen milliókat kell kifizetni, és tudjuk nem mindig látványos a beruházás. Olyan világ van, amikor pár százezer forintnyi aszfalt, út, kerítés, épületfelújítás, építés meg sem látszik sokszor, viszont az önkormányzatnak ezekért is keményen meg kell küzdenie. Szóval változnak az idők, a régi elődeink valószínűleg csak nevetnek rajtunk, hiszen hol vagyunk mi azokhoz a mezőgazdaságot, lakosságot, vidéket érintő fejlesztésekhez, amiért érdemes volt Boldogházán itthon maradni, és a munkából élni, és főként jól megélni, építkezni, megtakarítani, családot, jövőt tervezni…Azt szoktuk mondani, hogy a történelem sokszor ismétli önmagát. Erre egy példa a strand építése, annak idején az elődök letették az alapot, mi most azokat megőrizvén a komplexumot újraélesztettük, tovább fejlesztjük, a boldogházának közösségi teret építünk, ahogyan ezt tennék mások is, akiknek fontos a múlt…Változnak az idők, mi most annyit tehetünk, hogy megpróbáljuk kihasználni a mai kor lehetőségeit, és ebből kihozni a legtöbbet, amit tudunk településünk túléléséért, fejlesztéséért, Jászboldogháza nevének megőrzéséért

Mivel településünk autonómiája sajnos elképzelhető, hogy sérülni fog fokozatosan, legközelebb 2013-tól, így összefoglaltam Szűcs Lajos polgármester időszaka alatt mely pályázatokat tudtuk együtt, önkormányzati csapatmunkában végigvinni még az „önállóságunk” alatt. 2004-ben lettem az önkormányzat európai uniós, így Boldogháza pályázatírója. A 8 év alatt rengeteg kihívással találkoztam, de örülök, hogy tehettem településünkért és ennyi pályázatot végigcsinálhattam. Amennyiben a jövőben is lesz lehetőség együtt ezt a munkát Jászboldogházáért folytatnom, akkor szívesen teszem. A mellékelt táblázat főként az általam elkészített-megvalósított pályázatokat tartalmazza, és részben amelyekben közreműködő szerepet vállaltam. 2013-tól egy más jellegű, ismét nehezebb időszak kezdődik. Az adatok tájékoztató jellegűek.
Db.     Év     Kiíró     Cím     Döntés     Nyert összeg Ft.

2004     Informatikai és Hírközlési Minisztérium     eMagyarország Pontok telepítése     nyertes     3.800.000

2004     Észak-Alföldi RFT Teki     Kerékpárút építése     nyertes     9.800.000

2005     Közmunkaprogram     Téli közmunkaprogram     nyertes     4.200.000

2005     Nemzeti Kulturális Alap     XII. Jász Világtalálkozó     nyertes     3.900.000

2005     Észak-Alföldi RFT Teki     XII. Jász Világtalálkozó     nyertes     2.997.000

2005     Országos Foglalkoztatási Alapítvány     Munkaerőpiaci reintegrációs program     nyertes     12.000.000

2007     Országos Foglalkoztatási Közalapítvány     Szövetkezz 2007     nyertes     Nem került benyújtásra a II. forduló lakossági érdektelenség miatt 16.000.000

2007     eMagyarország Operatív Program     ePont fejlesztés     nyertes     280.000

2007     Észak-Alföldi RFT Közmunkaprogram     Téli közmunkaprogram     elutasított     –

2007     Aktív életmód program     Senior sport program     nyertes     250.000

2007     Észak-Alföldi RFT Teki     Egészségház felújítása     nyertes     1.614.105

2007     Észak-Alföldi RFT Céde     Fogorvosi szék beszerzése     nyertes     2.431.100

2008     Földművelési és Vidékfejlesztési M.     Parlagfűmentesítés     elutasított     250.000

2008     Eszak-Alföldi Operatív Program     Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése     elutasított     22.823.000

2008     Észak-Alföldi RFT Teki     Strandfürdő fejlesztés     nyertes     46.811.000

2008     Észak-Alföldi RFT Teki     Településrendezési terv elkészítése     nyertes     4.704.000

2008     Észak-Alföldi RFT Közmunkaprogram     Közmunkaprogram Jászboldogházán     elutasított     4.889.000

2008     Észak-Alföldi RFT Céde     Játszótér felújítás     elutasított     2.980.000

2008     Észak-Alföldi RFT Teut     Bajnok és Tompa M utca felújítása     elutasított     5.774.000

2008     Tematikus Kistérségi Sporttáborozási Pr.     Sporttábor 2008     nyertes     420.000

2008     Magyar Élelmiszerbank Egyesület     Szociális csomag Jászboldogháza     nyertes     580.000 tárgyi felajánl.

2008     Országos Foglalkoztatási Közalapítvány     KÖR 2005 program hatásvizsgálata     elutasított     1.600.000

2008     Társadalmi Infrastruktúra Operatív P.     Általános iskola elektronikai eszközök beszerz Jászalsószentgyörgygyel közösen     nyertes     9.955.000

2008     Észak-Alföldi Operatív Program     Fűtéskorszerűsítés     elutasított     40.000.000

2008     Észak-Alföldi RFT Közmunkaprogram     Téli közmunkaprogram     nyertes     195.160

2009     Új Magyarország Vidékfejlesztési Program     Falufejlesztés     nyertes     26.000.000

2009     Baptista szeretetszolgálat     Szociális csomag Jászboldogháza     nyertes     520.000 tárgyi felaj.

2009     Önkormányzati Minisztérium     Közösségi busz beszerzése     elutasított     16.000.000

2009     Észak-Alföldi-Operatív Program     Iskolafejlesztés     elutasított     25.000.000

2009     Új Magyarország Vidékfejlesztési Program     Művház felújítás I. forduló     nyertes     46.000.000

2009     Miniszterelnöki Hivatal     Közösségi Információs Hozzáférési Pontok     nyertes     900.000

2009     Új Magyarország Vidékfejlesztési Program     LEADER- kemping fejlesztés ( egyesület )     nyertes     1.579.000

2009     Új Magyarország Vidékfejlesztési Program     LEADER- képzés     elutasított     1.050.000

2009     Új Magyarország Vidékfejlesztési Program     LEADER- sporttelep fejlesztés ( egyesület )     nyertes     2.144.000

2009     Nemzeti Diverzifikációs Alap Program     Szociális épület építése strand     de-minimis     43.000.000

2009     Nemzeti Diverzifikációs Alap Program     Templom felújítás ( egyházközség )     elutasított     42.000.000

2009     Önkormányzati Minisztérium     Iskolai sportpálya fejlesztés     elutasított     1.600.000

2009     Norvég Civil Alap     Környezettudatos tábor ( egyesület )     nyertes     3.200.000

2009     Társadalmi Megújulás Operatív Program     Vidékfejlesztő szociális munka szakképzés ( SZIE-ABK )     nyertes     39.000.000

2009     Észak-Alföldi RFT Céde     Tompa M utca felújítása     elutasított     13.000.000

2009     Észak-Alföldi RFT Teki     Térfigyelő Kamerarendszer kiépítése     nyertes     9.200.000

2009     Észak-Alföldi RFT Céde     Ravatalozó felújítása     elutasított     17.000.000

2009     ÚMVP-Falunap     Falunap -Aratóverseny     nyertes     1.500.000 – tárgyi eszk.

2010     Gyermekétkeztetési Alapítvány     Gyermekétkeztetés     nyertes     Kb.800.000 élelmiszer

2010     Közösség Szíve     Játszótér-strand     nyertes     1.500.000 – tárgyi eszk.

2010     Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program     Mentőállomás kialakítása OMSZ-szel partner.     nyertes     44.000.000

2010     Önkormányzati Minisztérium     Iskolai épületek felújítása     elutasított     18.500.000

2010     ÚMVP- Falunap     Strand nyitó     elutasított     1.000.000 tárgyi eszk.

2010     Nemzeti Fejlesztési Minisztérium     Demo ePont     nyertes     3.200.000

2011     Vidékfejlesztési Minisztérium     Illegális hulladéklerakók felszámolása     nyertes     2.000.000

2011     Belügyminisztérium     Sport létesítmények felújítása     elutasított     17.000.000

2011     Bethlen Gábor Alap     Határtalanul- erdélyi táboroztatás     nyertes     1.200.000

2011     Belügyminisztérium     Iskolai nyílászárók cseréje Jászalsószentgyörgygyel közösen     nyertes     10.000.000

2011     Vidékfejlesztési Minisztérium     Parlagfűmentes település     nyertes     245.000

2012     Új Magyarország Vidékfejlesztési Program     Strandfejlesztés-kemping     nyertes     8.500.000

2012     Új Magyarország Vidékfejlesztési Program     Polgárőrség kamerarendszer fejlesztése     nyertes     4.500.000

2012     Új Magyarország Vidékfejlesztési Program     Falunap     nyertes     2.800.000

2012     Új Magyarország Vidékfejlesztési Program     Sportöltöző felújítása     nyertes     3.200.000

2012     Új Magyarország Vidékfejlesztési Program     Kotrógép beszerzése     nyertes     8.000.000

2012     Új Magyarország Vidékfejlesztési Program     Sportszerek beszerzése     nyertes     700.000

2012     Új Magyarország Vidékfejlesztési Program     Tűzoltó eszközök beszerzése     nyertes     800.000

2012     Új Magyarország Vidékfejlesztési Program     Kerti gépek beszerzése     nyertes     900.000

2012     Új Magyarország Vidékfejlesztési Program     20 Mountain bike beszerzése     nyertes     800.000

2012     Új Magyarország Vidékfejlesztési Program     Fellépési ruha beszerzése     nyertes     650.000

2012     Új Magyarország Vidékfejlesztési Program     Polgárőr robogók beszerzése     nyertes     850.000

2012     Új Magyarország Vidékfejlesztési Program     Óvoda korszerűsítés Jászalsószentgyörgygyel közösen     nyertes     25.000.000

2012     Új Magyarország Vidékfejlesztési Program     Homokos strandfocipálya     nyertes     3.200.000

2012     Gyermekétkeztetési alapítvány     Élelmiszersegély csomagok gyermekeknek     nyertes     Kb. 800.000 – élelmiszer

2012     Új Magyarország Vidékfejlesztési Program     Strand – Kalandpark- rekreációs tó     döntés előtt     35.000.000

2012     Új Magyarország Vidékfejlesztési Program     Komplex falufejlesztés II. ütem     döntés előtt     35.000.000

2012     Új Magyarország Vidékfejlesztési Program     Templom felújítás- JNSZM Területfejlesztési Ügynökség által     döntés előtt     20.000.000

2012     Új Széchenyi Terv     Egészséges életmódra nevelő iskolai fejlesztés Jászalsószentgyörgygyel közösen     döntés előtt     10.000.000

2012     Új Széchenyi Terv     Innovatív iskolák fejlesztése Jászalsószentgyörgygyel közösen     döntés előtt     38.000.000

2012     Új Széchenyi Terv     Egészségház felújítása     előkészítés     22.000.000

2012     Új Széchenyi Terv     Közintézmények energetikai korszerűsítése     előkészítés     25.000.000

LEADER

2012-ben az önkormányzat a helyi civil szervezetekkel partnerségben több programban is részt vett, melyekről már beszámoltunk. Ezek között vannak olyanok, amelyek már lezárultak, vannak még folyamatban lévők:

Boldogházi gyermekekért alapítvány – 20 db férfi-női mountain bike beszerzése
Jászboldogházi Sport Egyesület – Sport eszközök beszerzése, Vendég öltöző felújítása
Jászboldogházi Polgárőr Egyesület – 3 db polgárőr robogó beszerzése, Térfigyelő kamerarendszer bővítése
Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület – Tűzoltó eszközök beszerzése, JCB kotró gép vásárlása
Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület – Fellépő ruhák beszerzése
Faluvédő és Szépítő Egyesület – Kerti eszközök beszerzése
Jászföld Hagyományőrző Egyesület – Falunap szervezése
Községi Önkormányzat – Homokos strandfoci pálya építése, kemping építése

Pap Béla
pályázatíró

Forrás: jaszboldoghaza.hu