Lezárult Jászjákóhalma Roma Nemzetiségi Önkormányzata gazdálkodásának ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék azt értékelte, hogy a gazdálkodási keretek kialakítása, a gazdálkodás és a feladatellátás 2012. január 1. és 2012. december 31. között megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) megállapította, hogy a Jászjákóhalma Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Jászjákóhalma Községi Önkormányzat együttműködésének szabályozása kisebb tartalmi hiányosságok mellett megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A 2012. június 1-jétől hatályos együttműködési megállapodásban a gazdálkodási feladatok ellátásának szabályozása hiányos volt. A Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ében nem rögzítették az együttműködési megállapodás szerinti működési feltételeket. A Települési Önkormányzat 2012-ben biztosította a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének és zárszámadásának tartalma, annak jóváhagyása kisebb tartalmi hiányosságok ellenére megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A jegyző a kincstári adatszolgáltatási kötelezettségeinek határidőben eleget tett.

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának szabályozottsága az ellenőrzött időszakban nem volt megfelelő, mivel nem rendelkezett számviteli politikával, eszközök és források leltárkészítési, leltározási és értékelési szabályzatokkal, pénzkezelési szabályzattal, továbbá számlarenddel, ellenőrzési nyomvonallal, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével, illetve a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés szabályozással. A gazdálkodás tekintetében az operatív gazdálkodási jogkörök kialakítása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az összeférhetetlenségi követelmények érvényesülésének feltételeit nem biztosította.

A teljesítésigazolás és érvényesítés kulcskontrollok működésének megfelelőségét a dologi kiadások bizonylatainak tesztelése során a számvevőszéki ellenőrzés gyengének értékelte, azonban a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján vagyoni hátrányt okozó jogosulatlan kifizetést nem tárt fel. A gazdálkodással összefüggő végrehajtási feladatok belső ellenőrzését nem biztosították. A Nemzetiségi Önkormányzat a fel nem használt 2012. évi feladatalapú támogatás kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát nem fizette vissza a központi költségvetés javára. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatellátásának tárgya összhangban volt a törvényi előírásokkal.

A feltárt hiányosságok kijavítása érdekében az ÁSZ több javaslatot fogalmazott meg a Nemzetiségi Önkormányzat szabályszerű gazdálkodásáért felelős jegyzőnek, a Települési Önkormányzat polgármesterének, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének. Ezek alapján a címzetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük, amelyek végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzések keretében értékelheti.

(Állami Számvevőszék)