Hosszú várakozás után megkezdték munkájukat a közfoglalkoztatottak a startmunka projektekben. Jászkisér Város Önkormányzata 5 projektre pályázott.

A tavalyi évben sikeres belvízelvezető rendszer karbantartása, a közúthálózat karbantartása, az illegális hulladéklerakók felszámolása és a téli értékteremtő foglalkoztatás mellett az idén új programként mezőgazdasági projektet is indított az önkormányzat. 2013. március elsejével a téli értékteremtő foglalkoztatás és a mezőgazdasági startmunka indult el 55 fő regisztrált álláskereső részvételével.
A közfoglalkoztatottak napi 8 órában dolgoznak a település több pontján. Nemcsak a már megszokott feladataikat végzik (közterületek tisztán tartása, hulladék-szedés, parkgondozás), hanem folytatódik a tavalyi évben elkezdett térkő-gyártás, melynek végterméke a település intézményeinek területén, köztereken kerül majd kihelyezésre. A szintén sikeres utcabútorok gyártása és kihelyezése az idei évben szintén folytatódik, emellett épületek felújítására is sor kerül.
A startmunka mellett hosszú közfoglalkoztatás keretében 9 fő is megkezdte munkáját. Ők az intézmények feladatainak ellátását segítik elő tevékenységükkel. Munkájukat 6 órában és 4 hónap időtartamban látják el.
Várhatóan 2013. április hónaptól a belvízelvezető rendszer karbantartása és az illegális hulladéklerakók felszámolás startmunka projektek is elindulnak. Az önkormányzat a közfoglalkoztatással igyekszik a segélyen élőket visszavezetni a munkavilágába és esélyt adni arra, hogy visszakerüljenek a munkaerőpiacra.

Forrás: jaszkiser.hu