Jó döntések sorozata Jászdózsán

Jászdózsa község Önkormányzat Képviselő-testülete eltörölte a kommunális adót, támogatja a helyi munkahelyteremtést és megőrzést, segíti az őstermelőket és a kisvállalkozókat!

2015. január 1-től nem kell fizetni a lakosságnak a magánszemélyek kommunális adóját. Ezt az adónemet 1996. január 1-én vezette be az önkormányzat és adótárgyanként évi 10.000 Ft-ot kellett fizetni azoknak a magánszemélyeknek, akinek Jászdózsa község közigazgatási területén lakás, üdülő ingatlana van, vagy lakás bérleti joga.

A lakossági terhek csökkentésére azért is szükség van, mert a szennyvíz beruházásból adódóan a 2015-ös évben a lakosságra egy olyan teher hárul, amely már évek óta várt esemény és készülhettek volna rá, de mindössze kb. 200 család tette ezt csak meg előtakarékoskodással és kb. 850 család költségeiből a 2015-ös évben kell megteremteni a szennyvíz házi bekötése miatt fizetendő érdekeltségi hozzájárulás összegét (a bekötés tényleges költségét).

Mivel az önkormányzat pályázata sikeres volt és lehetőség nyílt arra, hogy a lakosság teherviselése nélkül valósuljon meg a beruházás ez már nagyon megkönnyíti a lakosok terheit, de a lakossági rákötés ugyanolyan fontos, mint a beruházás megvalósulása. Egyrészt azért, hogy a próbaüzem sikeresen minél előbb megtörténhessen, másrészt pedig azért, hogy a lakosoknak a talajterhelési díjat ne kelljen kiszabni, mert ez a bírság már többszöröse lenne a házi bekötés költségének. A talajterhelési díj törvény szerint megállapítandó összege az elfogyasztott ivóvíz mennyiségére számolva 1.200 Ft/m3 . Ha egy átlag számítással egy család 5 m3 vizet fogyaszt havonta, az évi talajterhelési díj 72.000 Ft és ezt még szorozni kell további mutatókkal. Lényeg az, hogy ne bírságra, talajterhelési díjra költsön a lakosság, hanem a bekötésre. Ennek megvalósulását segítve döntött a képviselőtestület, hogy ezt az adónemet most eltörli, mentesíti a lakosságot ezen teher viselése alól.

A helyi iparűzési adóban a helyi őstermelők, kis- és mikro vállalkozások terheinek enyhítése érdekében az 1 millió forint vállalkozási szintű adóalapot el nem érő őstermelők és vállalkozók iparűzési adó alóli mentességéről döntött a Képviselő-testület, mely 2015. január 1-én lép hatályba. Számítások szerint 28 fő őstermelőt és egyéni vállalkozót és 5 helyi BT és KFT adózót érint. Az őstermelők és ezek a vállalkozások mindenképpen támogatásra érdemesek, hiszen próbálnak megélni, munkahelyet teremtenek maguknak , esetleg még van 1-2 foglalkoztatottjuk is. Az önkormányzat ezen segítsége is lehetőséget nyújt ahhoz, hogy még élhetőbb legyen a tevékenységük.

Jászdózsa Község Önkormányzata a korábbiakban is elsődleges érdekként tekintett a helyi munkahelyteremtés és megőrzés elősegítésére, mely zálogul szolgál a családok jövőbeli anyagi boldogulásának, elősegíti a helyi vállalkozások erősödése révén Jászdózsa gazdasági fejlődését, illetve biztosítja a település lakosságmegtartó képességét.
Ezen törekvés előmozdítása érdekében Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének új stratégiai célként jelölte meg a helyi vállalkozások munkahelyteremtésének anyagi támogatását, melynek fedezetét minden évben a beszedett iparűzési adóból különítené el a Képviselő-testület az anyagi lehetőségeitől függően, évi 2-3 millió Forint összegben, mely évente 4-6 új munkahelyet teremtene, de a támogatott vállalkozásnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy ezt legalább 3 évig fenntartja.

Az önkormányzat a foglalkoztatottság növelésének és a Jászdózsai álláskeresők munkához jutásának megkönnyítése érdekében a 2014. november 27-i ülésén elfogadott és a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet alapján támogatni kívánja Jászdózsa közigazgatási területén székhellyel,telephellyel rendelkező azon mikro-, kis- és középvállalkozásokat, akik vállalják, hogy Jászdózsa Község közigazgatási területén fekvő székhelyén és/vagy telephelyén a kérelemben meghatározott számban növelt meglévő átlagos korrigált statisztikai állományi létszámát legalább 3 évig fenntartja. A támogatás elnyerése esetén további kötelezettsége a támogatott vállalkozásnak, hogy legalább 5 évig Jászdózsa Község közigazgatási területén fenn kell tartania a vállalkozása székhelyét, telephelyét. Bankszámlájára felhatalmazást kell adni arra vonatkozóan, hogy amennyiben visszafizetési kötelezettsége keletkezik és a megadott határidőre nem fizeti ki az Önkormányzat inkasszó benyújtásával beszedhesse.
Továbbá ingatlant kell megjelölni, melyre a kötelezettség idejére a támogatási összeg erejéig jelzálogjogot jegyeztet be az Önkormányzat. Az évente megjelenő pályázati kiírás alapján benyújtott kérelmek elbírálása folyamatosan történik az önkormányzat költségvetésében biztosított forrás erejéig. A támogatásban részesülő vállalkozás legkésőbb a támogatási megállapodás valamennyi fél általi aláírásától számított 60 napon belül köteles létrehozni és betölteni az új álláshely(ek)et.

A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájához véleményeztetésre fel kellett terjesztenie. A jóváhagyást követően lehet megalkotni a rendeletet.

A község jövőbeli gazdasági fejlődésének letéteményesei a helyi egyéni vállalkozók, az őstermelők, a családi gazdaságok és családi gazdálkodók, mikro-, kis- és középvállalkozások, ezért az önkormányzat támogatja gazdasági megerősödésüket annak érdekében, hogy biztosíthassák a saját és a családjuk megélhetését, boldogulását.

Forrás: jaszdozsa.hu

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Hozzászólnál? Írd meg a véleményed.x