Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester a közelmúltban a Belügyminisztériumban aláírta a Minisztérium és az Önkormányzat között megkötött Támogatási Megállapodást, melyben a Kormány által a központi költségvetésben jóváhagyott 2 001 800 000 Ft, azaz kétmilliárd-egymillió-nyolcszázezer forint összegű, egyszeri jellegű, vissza nem térítendő támogatást biztosítottak Jászfényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása érdekében. A támogatás felhasználásának feltételeit a Megállapodás szabályozza.
A jóváhagyott 2 Mrd 1.800 e Ft összegű támogatással megvalósítandó közlekedésfejlesztési projekt magában foglalja a Samsung feltáró út megépítését, a 3106. út felújítását, valamint egy szakasz kerékpárút/járda kivitelezését.
A teljes támogatási összeget legkésőbb 2015. november 30-ig kell felhasználni. A támogatás felhasználásról 2015. december 31-ig kell záró beszámolót küldeni a Belügyminisztérium részére.

A kiemelt beruházásként megvalósítandó projekt indításaként Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester meghívására került sor a projektnyitó rendezvényre, melyen Vántsa Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatáságának igazgatója, az alpolgármester, az Önkormányzat Stratégiai és Koordinációs Bizottságának tagjai, a jegyző, az aljegyző, az Önkormányzat társaságainak ügyvezetői, a főépítész, a tervező és a Hivatal építészmérnökei, munkatársai vettek részt. A polgármester ismertette a beruházás megvalósításában közreműködő szakemberek bevonásával létrehozandó projektmenedzsmentben és projektkontrollingban résztvevők feladatait, kiemelten a projekt indításával kapcsolatos teendőket.

Forrás: jaszfenyszaru.hu