Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Jászszentandrás

Befejezte az Állami Számvevőszék Jászszentandrás Községi Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének, továbbá egyes befektetési döntéseinek, a döntések végrehajtásának és elszámolásának szabályszerűségi ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének hiányosságai miatt a közpénzfelhasználás szabályossága nem volt biztosított. A befektetési döntések nem voltak szabályszerűek, mivel a döntéshozó meghozatalukra nem rendelkezett hatáskörrel. Az önkormányzatnak az integritás szemlélet érvényesülése érdekében még fejlődést kell elérnie.

Az Állami Számvevőszék az elmúlt években több száz ellenőrzést folytatott le önkormányzatoknál és nemzetiségi önkormányzatoknál. Ezek mindegyikének célja a helyhatóságok szabályozott működésének, gazdálkodásának, illetve pénzügyi egyensúlyi helyzete megteremtésének és fenntartásának támogatása volt. A 2015-ben történt, brókercégekhez kapcsolódó események kockázatait értékelve és azok társadalmi jelentőségére tekintettel az ÁSZ kiterjesztette a belső kontrollrendszer ellenőrzését az érintett önkormányzatok befektetési döntéseire is.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyében fekvő, több mint 2 ezer lakosú Jászszentandrás a 2015-ös költségvetési beszámoló szerint 331,5 millió Ft költségvetési bevételt ért el és 267,1 millió Ft költségvetési kiadást teljesített. Az önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti eszközvagyona 2015. december 31-én 1 milliárd 592,8 millió Ft volt, melyből az üzleti célú részesedés 13,3 millió Ft-ot, a befektetési jegyek állománya 145 millió Ft-ot, az üzleti célú ingatlanok 57,6 millió Ft-ot tett ki.

Az ÁSZ 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan ellenőrizte és értékelte az önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítását, továbbá azt, hogy egyes elemeinek működtetése biztosította-e a közpénzfelhasználás szabályosságát. Ellenőrizte továbbá, hogy a 2011. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakban az önkormányzat egyes befektetési döntései és azok végrehajtása, elszámolása megfelelt-e a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályozásoknak, a kialakított kontrollrendszer támogatta-e a befektetési tevékenység szabályszerűségét.

A számvevőszéki ellenőrzés megállapította, hogy a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű, így a befektetésekkel való felelős, rendeltetésszerű gazdálkodást nem biztosította. A kialakított kontrolltevékenységek a hibák megelőzését, feltárását nem segítették elő. Nem mérték fel és nem határozták meg a hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, továbbá az önkormányzat befektetési tevékenységével összefüggő kockázatokat sem elemezték, ezáltal a vagyonnal való felelős gazdálkodás nem volt biztosított.

Az ÁSZ feltárta, hogy a forgatási célú értékpapírok megszerzésére irányuló döntések meghozatalára a döntéshozó nem rendelkezett hatáskörrel, továbbá elmaradt az előzetes pénzügyi bizottsági véleményezés is. A döntések végrehajtása is részben volt szabályszerű, mivel a számlavezetővel az értékpapír-ügyletek végzésére kötött szerződések pénzügyi ellenjegyzésére nem került sor. A pénzügyi bizottság az értékpapírban tartott vagyon alakulását nem kísérte figyelemmel. A befektetések számviteli elszámolása, nyilvántartása szabályszerű volt, 2012-ben a részesedések értékelését, 2014-ben az év végi leltározási feladatokat azonban nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően hajtották végre.

Az önkormányzatnak az integritás szemlélet erősítése érdekében – a belső kontroll-rendszer kialakításában és működésében feltárt hiányosságok és hibák megszüntetésével – még további intézkedéseket kell megtennie.

Az Állami Számvevőszék jelentésében a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a polgármesternek és a jegyzőnek fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Állami Számvevőszék, Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály