Országszerte megkezdődtek az útkarbantartási munkálatok, ezen munkák során feleslegessé vált mart aszfaltot a vállalkozók vállalják önkormányzatok részére útfelújításra és makadámút készítésére.
Településünkön 2500 m2-i területű útfelújításra lenne lehetőség. A munkákra 3 vállalkozó nyújtott be ajánlatot, melyek közül az Útrégió Kft. (1054 Budapest, Honvéd utca 8.) nyerte meg a munkálatok elvégzését.
A mart aszfalttal történő makadámút építés fedezetére szolgáló keret összegét, 5MFt erejéig az Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet fejlesztési tartalék terhére tudja biztosítani.

Településünkön az alábbi utcák kerülnek felújításra: Szabadság út, Viola utca és a Kittenberger utca Ady E. út és Galamb út közötti szakasza.
A munkaterület átadása a vállalkozó részére 2013. május 21-én megtörtént és a vállalkozó meg is kezdte a munkát a Kittenberger utcában. A munkák kivitelezése időjárástól függően 2013. május 31-ig elkészül.

A település vezetősége igyekszik kihasználni minden olyan lehetőséget, mellyel fejleszteni és jobbá tudja tenni településünk infrastruktúráját.

Jászkisér Város Önkormányzata „Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012. (III. 1.) BM rendelet“ szerint a tavalyi évben „Közfoglalkoztatás keretében nem tervezett beltéri és kültéri építőanyag-szükségletek biztosításához nyújtott támogatás“ címen 7.657.317,- Ft, „Közfoglalkoztatás keretében nem megvalósítható szolgáltatások díjának támogatása“ címen 3.342.683,- Ft, azaz összesen 11.000.000,- Ft támogatást nyert.
Az elnyert támogatásból a település észak-nyugati részén található útjainak (Kinizsi, Nyúl és Tompa M. utcák) szilárd útalap készítéséhez szükséges anyagszükségletének megvásárlása és útalap készítése valósul meg.
A kivitelező a munkálatokat 2013 áprilisában kezdte meg a rossz időjárás miatt. Ez idáig a Kinizsi és Nyúl utcákban elkészült az úttükör, elhelyezésre került a 10 cm vastag homok javítóréteg, valamint a 25 cm vastag zúzottkő útalap.
2013. május 17-én megtörtént a Tompa M. utcában a munkaterület átadása a GA Magyarország Kft. részére, aki a 3 db légvezeték oszlopainak áthelyezését végzi. A Tompa M. utca útalap készítése a napokban kezdődik meg. A munkálatok befejezési határideje 2013. május 31.
Ezen kívül a Szél utcában is kiépül a szilárd útalap a megdarált betontörmelékekből.

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 14-én tartotta soron kívüli ülését, ahol többek között döntöttek arról is, hogy útfelújítási munkákat végezzenek Jászkisér utcáiban.

Forrás: jaszkiser.hu