A projekt megvalósítását a Kivitelező 2013. szeptember 17-én készre jelentette.
A műszaki átadás-átvételi eljárást a Mérnökszervezet képviselője 2013. október 02-re hívta össze Jászberénybe.

A Kivitelező az ajánlati dokumentáció tendertervei és a vonatkozó hatósági határozatok figyelembevételével elkészítette a kivitelezés elvégzéséhez szükséges terveket, melyek a Mérnökszervezet által elfogadásra kerültek. A jóváhagyott tervek szerinti kivitelezést a Mérnökszervezet folyamatosan felügyelte – vizsgálva a kivitelezés szakszerűségét és minőségi követelményeknek való megfelelést-, illetve a szükséges változtatásokat engedélyezte. A Vállalkozó készre jelentése után megkezdődött a munkák településenkénti felmérése és a műszaki átadás átvételi eljárás előkészítése.

A rekultivált hulladéklerakók utógondozása és az előírt észlelő kutak üzemeltetése, valamint ehhez a monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyének beszerzése az érintett Önkormányzat kötelezettsége. Az önkormányzatok kötelezettségeinek teljesítése érdekében a Társulás számukra, a projekt keretében annak lezárását követően, megfelelő példányszámban biztosítja a rekultivált lerakók megvalósulási dokumentációit, azok utógondozás terveit, valamint az előírt és megvalósított monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyének megkéréséhez szükséges dokumentációt is.

(Forrás: regiokom.hu)