Mikor, melyik településre jön a kéményseprő

A tervezett sormunka a kéményseprőipari szerv vagy kéményseprőipari szolgáltató megrendelés nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból végzett ellenőrző tevékenysége, amely kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálására, szükség szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatára.

2016. július elsejétől ez a tevékenység a kéménytulajdonosok részére – a természetes személyek tulajdonában lévő ingatlanokhoz tartozó égéstermék-elvezetők esetében – a kéményseprő által megajánlott első két időpontban ingyenes.

A tervezett sormunka ütemezett időpontjáról két héttel az ellenőrzés előtt hirdetmény útján értesítjük. Az értesítés többlakásos, illetve többszintes épület esetén kapualji hirdetmény, laza beépítésű – családi házas – lakóterületeken, jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján történik. Az ismételt értesítés – ha az első időpontban az ellenőrzés nem történt meg – címre szóló, tanúk előtt postaládába helyezett, kapura vagy ajtóra ragasztott írásos értesítővel történik, szintén a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal.

A sormunka keretében a kéményseprő az alábbi feladatokat végzi el:

az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását;
az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát;
a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő-utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, vagy egyedi beavatkozások hatását is;
az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
az összekötőelem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását;
a gáztüzelő-berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata jogszabály szerinti megtörténtének ellenőrzését; valamint
a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények tejesülését, valamint az érzékelő működőképességét ellenőrzi.

Az égéstermék-elvezetők teljes nyomvonalának szemrevételezése és műszeres ellenőrzése, a tüzelőberendezések hivatalos dokumentumainak áttekintése, az égéstermék minőségének ellenőrzése, a szén-monoxid-érzékelő működésének felülvizsgálata, majd a fellelt adatok dokumentálása, és a kötelező adategyeztetés, átlagosan húsz percnyi időt igényel.

Ha a kéményseprő a kémények és összekötő elemek tisztítását szükségesnek találja, úgy a sormunka hosszabb ideig tart.

A tervezett sormunka jogszabályban meghatározott általános gyakorisága szerint az ellenőrzés a szilárd tüzelésű berendezésekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében évente, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek esetén kétévente, és a kémények teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálata négyévente kötelező.

Az előírtnál gyakoribb – a tervezett sormunka keretén belüli – ellenőrzés és tisztítás szükségességét az égéstermék-elvezető használati és műszaki állapota alapján a kéményseprőipari szakember állapítja meg. Ennek eredményéről az ingatlan használóját és a tűzvédelmi hatóságot is értesíti.

A tervezett sormunka elvégzéséről és annak eredményeiről a kéményseprő tanúsítványt állít ki, amelynek egy példányát az ügyfélnek igazolt módon átadja.

Az települések listája és a sormunkák időpontjait itt tekintheti meg!

Forrás: kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Hozzászólnál? Írd meg a véleményed.x
()
x