Törvényi kötelezettségüknek eleget téve az elmúlt hetekben több jászsági település önkormányzata is megkezdte az ebek összeírását.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény értelmében ugyanis az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzatnak – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást kell végeznie.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Amennyiben az ebtartó adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget a települési önkormányzat állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezheti, melynek legkisebb összege 30.000 Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás mindenkor aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, elhullást, szaporulatot írásban bejelenteni.