Évek óta egymással összefogva többen is munkálkodunk Pájer Antal életművének föltárásán. Ez a XIX. századi, irodalomtörténeti jelentőségű, a magyar vallásos líra történetében újat hozó papköltő lelkipásztori és költői pályájának leghosszabb idejét, az utolsó húsz esztendőt Jászapátin töltötte, itt nyugszanak hamvai is. A jászapáti Római Katolikus Plébánia és a helyi Városi Könyvtár közreműködésével kötetek sorát jelentettük meg, amelyek közzétették Pájer Antal ismert és ismeretlen, kéziratokban, korabeli folyóiratok sárguló lapjain kallódó világi és egyházi verseit, prédikációit. Az egyházi költészet Petőfije címmel kiadtunk egy kismonográfiát is, amely kijelöli Pájer Antal helyét és jelentőségét irodalmunk történetében.

Most egy nemrég elkészült könyv vár kiadásra, amely új műfajjal és dokumentumokkal gazdagítja a papköltő életművét. Dr. Lisztóczky László irodalomtörténész, nyugalmazott főiskolai tanár összegyűjtötte Pájer Antal leveleit, amelyek közül a legértékesebbeket és a legfontosabbakat kötetbe foglalta. A Függelékben közli Pájer Antal legjelentősebb prózai művét, a korabeli magyar líráról írt tanulmányát is. A levélgyűjteményhez előszót és jegyzeteket írt. A levelek címzettjei között olyan nagy nevek szerepelnek, mint Jókai Mór, Toldy Ferenc, Szilágyi Sándor, Szász Károly, Szvorényi József, Tárkányi Béla és Mindszenty Gedeon, továbbá két egri érsek, Bartakovics Béla és Samassa József. Ebben az összeállításban látnak napvilágot először azok a levelek is, amelyek Pájer Antal 1858-as, a bécsi császári udvarhoz továbbított ügynöki följelentését és annak kivizsgálását dokumentálják. A leveleknek körülbelül a fele Jászapátin keletkezett, ezek számos helytörténeti kuriózumot tartalmaznak. A levélgyűjteményt Kladiva Imre plébános és Dolhai Lajos, az egri Hittudományi Főiskola rektora lektorálta.

Köztudott, hogy napjainkban milyen nehéz anyagi forrást találni ilyen kiadványok nyomdai költségeire. Ezért arra kérjük Jászapáti irodalomkedvelő és hagyománytisztelő polgárait, azokat is, akik itt születtek, de a sorsuk más tájakra szólította őket, hogy előfizetésükkel járuljanak hozzá a Pájer Antal válogatott levelei című kötet megjelenéséhez. A könyv dedikált példányaihoz így kedvezményesen, 2500 forint helyett 1500 forintért juthatnak hozzá. Előfizetésre jelentkezés a Plébánián és a Városi Könyvtárban lehetséges.

Az előfizetők nevét a kötet végén föltüntetjük.

Előfizetési határidő: 2013. június 30.

Forrás: jaszapati.hu