2013. január elsején lépett hatályba az új önkormányzati törvény, melynek értelmében a 2000 fő lakosságszám alatti települések – így Pusztamonostor is – önkormányzatai önálló polgármesteri hivatalt nem tarthatnak fenn, tehát más önkormányzattal közös önkormányzati hivatalt kell létrehozniuk.

Közös önkormányzati hivatal létrehozásának feltétele, hogy az érintett települések önkormányzatai azonos járáson belüliek legyenek, valamint közigazgatási területüket legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól.

Az új önkormányzati törvény életbe lépésével a települések önkormányzatainak, azaz a lakosság által választott képviselő-testületeknek az önállósága továbbra is megmarad, mindössze az őket kiszolgáló hivatalok működésében történik változás.

Sokakban az önkormányzat és a hivatal egyazon jelentéssel bír, ezért nem árt tisztában lenni ezen fogalmak jelentésével:

Az önkormányzás nem más, mint a helyi hatalomgyakorlás egyik eszköze, amelyet a település választópolgárai választott képviselő-testület útján gyakorolnak. Az önkormányzat, azaz a polgármester és a képviselő-testület dönt a helyi ügyekben, biztosítja a kötelező feladatok (közvilágítás, ivóvízellátás, óvodai nevelés, stb…) ellátását.

A képviselő-testület szerteágazó feladatainak ellátásában segít a polgármesteri hivatal, mint a testület döntés előkészítő és végrehajtó adminisztratív szerve.

A polgármesteri hivatalok ügyintézői az önkormányzati és államigazgatási feladatokat is ellátnak. Igaz az államigazgatási feladatok egy részét átvette a járási hivatal.

Az új önkormányzati törvény tehát a polgármesteri hivatalok szervezetére vonatkozik, így január elsejétől a hivatali szerkezetet ennek megfelelően kell átalakítani.

A közös önkormányzati hivatalokat a törvény hatálybelépését követő 60 napon belül kell létrehozni. Ez az un. önkéntes időszak, amikor az önkormányzatok saját maguk dönthetik el, melyik település önkormányzatával kívánnak közös önkormányzati hivatalt létrehozni és működtetni.

Közös hivatalt hozhat létre több kis önkormányzat, illetve a kis önkormányzat csatlakozhat nagyobb (2000 főt meghaladó) községi önkormányzathoz, illetve városhoz.

Amennyiben 60 napon belül- önkéntes időszak – nem sikerül megállapodást kötni, az esetben a Kormányhivatal vezetője dönt a feladatok ellátásának módjáról, valamint a megállapodás pótlásáról, azaz Ő határozza meg mely másik önkormányzathoz kell csatlakoznia a 2000 fő alatti településnek.

Pusztamonostor, mint mindenki által köztudott, 2000 fő alatti település, így ránk is minket is kötelez a jogszabályi előírás. Az elmúlt év második fele a lakosság szempontjából legjobb megoldás keresésével telt. Próbáltuk az adott lehetőségek – Jászberény, Jászfényszaru, Jászágó, Jászfelsőszentgyörgy, Jászboldogháza, Jásztelek – közül hosszútávon a legmegfelelőbbet megtalálni.

Képviselő-testületünk az önkéntes időszak lehetőségét szem előtt tartva minden alternatívát megvizsgált, tárgyalásokat folytatott több hasonló helyzetben lévő önkormányzat polgármesterével, s végül december 17.-i soron kívüli ülésén szándékát fejezte ki amellett, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzatával kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni és fenntartani.

A testület a döntésnél figyelembe vette a város közelségét, a jó tömegközlekedést, az eddig és ezen túl is ott intézhető ügyeket (okmányiroda, építésügy, gyámügy), a gyermekorvosi, illetve fogorvosi ellátást, a két település lakói közötti kapcsolatokat, a munkalehetőségeket.

A január elsején életbe lépett önkormányzati törvény értelmében a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás az önkormányzati választásokat követően megszüntethető, módosítható. Tehát az újonnan megválasztott képviselő-testületnek jogában áll majd a mostani döntést módosítani.

Forrás: pusztamonostor.hu