Jászapáti város gimnazistái ebben az évben is részt vettek a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ által meghirdetett Savaria történelem versenyen iskolai és megyei fordulóin.

A verseny célja: a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével történő ismeretszerzésnek, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait.
A versenyt a 9. és 10. évfolyamon tanulók számára írták ki a szervezők. Az iskolai forduló alapján a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium 4 tanulóját hívták be a megyei versenyre: Káli Kristóf 10.a, Tajti Kinga, Szentes Dóra és Végert Ágnes 11.a osztályos diákokat.

Közülük Káli Kristóf 9. évfolyamos tanuló 4. helyezést, Végert Ágnes 10. évfolyamos tanuló 5. helyezést ért el.

Felkészítő tanáraik: Nagyné Lékó Henrietta és Nagy Sándor.

Gratulálunk az elért eredményekhez!

Forrás: jaszapati.hu