2013. március 1-től kezdődött meg a téli értékteremtő foglalkoztatás 40 fővel. Elsőként a napközi konyha külső homlokzat felújítása kezdődött meg, valamint egy-egy brigád az utak padkázását és árkok mélyítését végzik.

Ezen kívül megkezdődik a Polgármesteri Hivatal felállványozása is. A mezőgazdasági startmunkában elkezdődött az önkormányzat külső telephelyén az állatok tartásához szükséges épületek kialakítása, a fóliasátor helyének kialakítása.
A közfoglalkoztatottak a Kossuth téren lévő park bokrait, fáit is megmetszették.
2013. április 1-től újabb két startmunka projekt indult el: az illegális hulladéklerakók felszámolása 10 fővel és a belvízelvezető rendszer karbantartása 20 fővel.
A településből kivezető utak mentén állandó nagy problémát okoz az elszaporodó illegális hulladéklerakók eltakarítása. A közfoglalkoztatottak elsőként a Jászkisér-Szellőhát közti útszakasz mellett kezdték meg a szemét feltakarítását, összeszedését zsákokba.

Tekintettel az elmúlt hónapokban lehullott, a sokéves átlagot meghaladó csapadékra feladat van bőven. Az elmúlt év őszén településünkön lezajlott a kül- és belterületi csatornák felülvizsgálata, ahol felmérésre kerültek a hiányosságok, melyek megszüntetésére intézkedési terv készült. Az itt rögzített feladatok kerültek bele a Közmunka programba, melyet az élet felülírt. Terven felül kellett beavatkoznunk a Vércse úti átereszek és földmedrű csatornák, valamint az Apáti úti 2136/7 helyrajzi számú tájrendezett bányagödör útárok tisztításába. Ady Endre és Széchenyi utak kereszteződésében lévő átereszek és az ároktisztítása is megtörtént. A Dobó és Kiss Ernő utak közötti, 1319 helyrajzi számú csatorna nádkaszálása és a levágott nád összegyűjtése is megtörtént. A továbbiakban folytatódik a programban rögzített munkák végrehajtása.

Forrás: jaszkiser.hu