“Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Szent György Katolikus Általános Iskolában” címmel 25.000.000 Ft összegű, 100 százalékos támogatottságú pályázatot nyert iskolánk az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program felhívására benyújtott pályázat alapján- olvasható Jászalsószentgyörgy honlapján.

A projekt konkrét célja a helyi közösségi élet szignifikáns szereplőjének vezetésével olyan programok, képzések, tréningek és események, továbbá rendezvények megvalósítása, amelyek következtében új kisközösségek jönnek létre, a társadalmi csoportok közötti feszültségek és különbségek csökkennek, a hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlősége javul, a karitatív akciók száma növekszik, valamint kölcsönösen előnyös együttműködések jönnek létre.

A projekt célcsoportja a település teljes lakossága.
Kiemelt célcsoport a 14–35 év közötti, hátrányos helyzetű fiatalok és a 60 év felettiek.
További célcsoportok: az általános iskola tanulói, a tanulók szülei, családja.
Együttműködő partner a római katolikus plébánia által toborzott helyi katolikus hívő közösség, a működő civil szervezetek, a helyi önkormányzat.

A társadalmi szervezetek tevékenységükkel hozzájárulnak a település élhetőségének javulásához. Olyan feladatokat vállalnak fel, amelyek megkönnyítik a hátrányos helyzetű csoportok, személyek, családok életét, helyi társadalomba illeszkedését, csökkentik a településről való elvándorlás mértékét. Lehet ez akár településszépítés, virág– és faültetés, lehet ételosztás, idősek segítése, nagycsaládosok segítése, közügyek intézéséhez segítségnyújtás, vagy akár családi programok szervezése. Ezek mind hozzájárulnak a lakosság helyben maradásához, közvetve pedig ezáltal a település gazdasági és társadalmi helyzetének javulásához.

Kép forrása: szgyki.hu