Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt “Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására” elnevezésű pályázatra a Jászságból három pályázat került benyújtásra, ebből két projekt megvalósítására ítéltek meg támogatást.

Jászkisér Roma Nemzetiségi Önkormányzata a “Tavaszköszöntő Családi Nap” elnevezésű rendezvény megvalósításához 200 ezer forint támogatásban részesült.

Jászberény város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a “Jászsági cigánynap” rendezvényének támogatásához 500 ezer forint támogatást kapott.

Alattyán község Önkormányzatának “Ünnepeljünk együtt! Pünkösdölés Alattyánon” című programja nem kapott támogatást.

A pályázat célja a másság, egyediség, jelen esetben a nemzetiséghez tartozás elfogadását és megértését elősegítő programok szervezése, valamint a roma kultura értékeinek bemutatása, ezáltal a negatív megítélés csökkentése, a különböző kultúrákból származó emberek kölcsönös elfogadásának erősítése, illetve a kulturális örökség fiatal nemzedékeknek történő továbbadása.

A szakmai programokat 2014. május 31. napjáig kell megvalósítani.