2014. január 13-án 15 órakor a jászberényi Polgármesteri Hivatal dísztermében írják alá az érintettek az otthonteremtési támogatásokról szóló szerződéseket.

Dr. Szabó Tamás polgármester és nyolc sikeresen pályázó munkavállaló látja el kézjegyével a gazdaságélénkítő önkormányzati mintaprojekt első szerződéseit. Az eseményen az érintett munkavállalók munkáltatói a Jász-Plasztik Kft és az Electrolux is képviselteti magát hiszen, az önkormányzattal szerződő dolgozóikat pénzügyi támogatásban részesítik.
Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva alkotta meg az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló 20/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: rendelet).

A rendelet hatályba lépése óta az érdeklődő és a kérelmet benyújtó ügyfelek nagy száma igazolja, hogy a rendelet által képviselt új szemlélet, ezen belül a szakember biztosítás érdekében nyújtott vissza nem térítendő támogatás rendszerének bevezetése egy valós igényt hivatott kielégíteni.

A város gazdasági szereplőivel folytatott konzultációk kapcsán több jászberényi vállalkozás is jelezte, hogy működésük szempontjából elengedhetetlenül fontos a képzett szakemberek megtartása, illetve vállalkozásaik tovább fejlődése érdekében új szakemberek megnyerése. E közös cél érdekében szükséges volt a már létező és jól működő önkormányzati otthonteremtési támogatási rendszert kiegészíteni egy újabb elemmel, egy új támogatási formával. A módosítást 2013. szeptember 11-én fogadták el.

Az otthonteremtési támogatási rendszer új támogatási formájában az a jászberényi székhelyű vagy telephelyű vállalkozásnál foglalkoztatott szakember juthat otthonteremtési támogatás keretében építési telekhez, akit munkáltatója ajánl az említett programban való részvételre, illetve vállalja, hogy 2 éven belül beépíti az eredendően önkormányzati tulajdonú telket, valamint további 10 évig jászberényi cégnél vállal munkát. A szakembert ajánló munkáltatók ezen programhoz csatlakozva, a saját és a törvény adta lehetőségeikkel élve további pénzbeli támogatást (kamatmentes kölcsön) tudnak nyújtani, így a két szféra támogatási rendszere egymásra épülhet, egymást kiegészítheti.

A program sikere esetén a város javára fordítható a köz- és a magánszféra otthonteremtési támogatási rendszereinek szinergiája. Segíti a helyi gazdaság szakember megtartó képességét, lehetőséget ad a cégek számára további fejlesztések indítására, míg a város, mint közösség oldalán előnyként jelentkezik a tovább erősödő gazdasági potenciál, a további munkahelyteremtés és a lakónépesség szám megőrzése, esetleges gyarapítása a jászberényi otthonteremtés által.

A növekvő igények alapján szükség esetén az önkormányzat további telkeket tud biztosítani a projekt folytatásában.

Forrás: Jászberény város Önkormányzata