Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén szép számú közönség előtt zajlott Jászfényszarun a Mindenszentek Plébánia és Szent Erzsébet Közösségi Ház ünnepélyes alapkőletétele.

Az egybegyűlteket Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru város polgármestere köszöntötte, majd Kiss Gábor esperes plébános mondott beszédet.

A több mint 200 millió forintos, önkormányzati finanszírozásból megvalósuló beruházás a Városháza melletti területen épül fel, ahol a Plébánia és a Közösségi ház mellett kialakítanak egy sportolásra alkalmas teret, egy játszóudvart, megépül a kerékpárút és a Cserkészház.

Dr. Novák István plébános atya áldotta meg az urnát, melyet a polgármester asszony és a helyi plébános helyezett el a betonalapzatban. Az urnában a helyi lap és az egyházi újság egy-egy számát, a jelenlegi képviselők és egyházközségi képviselő-testület névsorát, a beruházás terveit, valamint különböző pénzérméket helyeztek el az utókor számára. Az urna mellé pedig Szent Erzsébet emlékének tiszteletére rózsaszálakat szúrtak.

Az alapkőletétel ünnepi Szentmisével zárult.

Reméljük, hogy a közösségi ház soha nem lesz üres, mindig hűen és méltóan szolgálja majd a katolikus közösség testvéreit a Jóisten áldásával, és hamarosan újra összegyűlhetünk majd ezen a helyen, hogy részt vegyünk az épület felszentelésén.