A „szabad szoftver” a szabadság kérdése, nem az áré. A fogalom megértése végett a szólásszabadságra, és ne az ingyen sörre gondoljunk. (Az angolban a szabad és az ingyenes fogalmakat egyformán a „free” szó jelöli.)

A „szabad szoftver” elnevezés a felhasználók szabadságára utal. Azt jelenti, hogy a felhasználóknak szabad futtatni, másolni, közzétenni, tanulmányozni, megváltoztatni és tökéletesíteni a szoftvert. Pontosabban kifejtve a felhasználók négy különböző jogát jelöli:

  • A jogot arra, hogy futtassák a programot, bármilyen céllal.
  • A jogot arra, hogy tanulmányozzák a program működését, és azt a szükségleteikhez igazíthassák. Ennek előfeltétele a forráskód elérhetősége.
  • A jogot arra, hogy másolatokat tegyenek közzé a felebarátaik segítése érdekében.
  • A jogot arra, hogy tökéletesítsék a programot, és a tökéletesített változatot közzétegyék, hogy az egész közösség élvezhesse annak előnyeit. Ennek előfeltétele a forráskód elérhetősége.

Egy program szabad szoftver, ha a felhasználók ezen jogok mindegyikével rendelkeznek. Tehát a felhasználónak joga kell, hogy legyen közzétenni a program másolatait, akár módosításokkal, akár eredeti formájában, akár ingyen, akár pénzt kérve érte, akárkinek, akárhol. Ez többek között azt jelenti, hogy ehhez nem kell semmiféle engedélyt kérni vagy vásárolni.

Szintén joga kell, hogy legyen módosítani a programot, és a módosított változatot saját munkájához vagy szórakozásához felhasználni anélkül, hogy egyáltalán említést tenne a módosított változatok létezéséről. Ahhoz, hogy közzétegye a változtatásokat, senkit sem kell külön értesítenie.

A program felhasználásának szabadsága azt jelenti, hogy tetszőleges személy vagy szervezet használhatja bármilyen számítógéprendszeren, bármilyen célra, és erről nem kell előzőleg értesíteni sem a fejlesztőt, sem mást.

A program példányainak továbbterjeszthetőségébe bele kell érteni a program bináris vagy végrehajtható formáját is, akárcsak a forráskódot, mind a módosított, mind a változatlan verziók esetén. (A programok futtatható formában történő terjesztésére a szabad operációs rendszerek kényelmes telepíthetőségének érdekében van szükség.) Az nem baj, ha bizonyos programból nem lehet bináris vagy végrehajtható változatot előállítani (mivel bizonyos programnyelvek ezt nem teszik lehetővé). Meg kell adni viszont a jogot az ilyen formák terjesztésére is, mert a jövőben találhatnak módszert a létrehozásukra.

Ahhoz, hogy a változtatásnak, illetve a tökéletesített változatok közzétételének jogáról egyáltalán beszélhessünk, a program forráskódjának elérhetőnek kell lennie. Ennek következtében a forráskód elérhetősége a szabad szoftver szükséges feltétele.

Ahhoz, hogy ezek a jogok valóságosak legyenek, visszavonhatatlanoknak kell lenniük mindaddig, amíg nem tesz valaki valami rosszat. Ha a szoftver fejlesztőjének hatalma van ok nélkül visszavonni a licencet, akkor a szoftver nem szabad.

Amikor a szabad szoftverről beszélünk, a legjobb elkerülni az olyan kifejezéseket, mint „odaadni” vagy „ingyen”, mert ezek a kifejezések azt a látszatot keltik, hogy itt a pénzről van szó, és nem a szabadságról.

Ez a cikk részlet a http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.hu.html weboldalon megfogalmazott meghatározásból.

A fordítást a www.gnu.org magyar fordítócsoportja tartja karban.

Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA